X
+48 790 555 615 biuro@hrsensor.pl

Doradztwo

Profesjonalne usługi doradcze dla biznesu

Wspieramy naszych klientów we wdrażaniu i optymalizacji rozwiązań human resources w organizacji. Doradzamy małym i średnim firmom, jak organizować procesy zarządzania, aby w pełni wykorzystać potencjał pracowników i zespołów. Nasze doradztwo obejmuje zarówno HR tzw. miękki, jak i aspekty kadrowo-płacowe.

Usługi doradcze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Wiemy, że pożądane rezultaty daje proponowanie rozwiązań dopasowanych do danej organizacji i ludzi, którzy w niej pracują. Doradzając uważnie poznajemy i wnikliwie analizujemy sytuację klienta. Nie dajemy gotowych rozwiązań, ale doradzając bierzemy pod uwagę specyfikę firmy, branży, czy zespołu.

Stosowany przez nas proces doradztwa oparty jest o model doskonalenia procesów pracy wg metodologii LEAN. Wspieramy klientów na każdym etapie procesu.

W doradztwie przestrzegamy zasad i kodeksu etycznego PIFS (Polskiej Izby Firm Szkoleniowych), w tym  Kodeksu Dobrych Praktyk.

Procesy HR

 • wdrażanie onboardingu
 • opisy stanowisk pracy
 • wartościowanie pracy
 • budowanie systemów ocen okresowych
 • planowanie rozwoju pracowników
 • badania opinii pracowniczych
 • budowanie systemów motywacyjnych

Wspieramy i doradzamy naszym klientom na każdym etapie budowy systemów HR w firmie. Bazujemy na doświadczeniu i wiedzy naszych konsultantów, praktyków biznesu.

Współpracujemy z naszymi klientami na etapie rozwoju działów personalnych w planowaniu i organizacji działów HR. Doradzamy, jakie rozwiązania będą dla nich najkorzystniejsze, wskazujemy, które z procesów personalnych są niezbędne i jak je wdrażać. Pomagamy w optymalizacji procesów personalnych.

Nasi konsultanci realizowali projekty doradcze w zakresie:

 • planowania i realizacji sesji Assessment/Development Center (AC/DC)
 • projektowania i wdrażania programów onboardingowych
 • badania i analizy kompetencji pracowniczych, budowania modeli kompetencji
 • analizy potrzeb rozwojowych pracowników
 • budowanie ścieżek kariery
 • badania opinii i satysfakcji pracowników
 • budowania i optymalizacji systemów ocen pracowniczych,
 • usprawnianie komunikacji wewnętrznej w firmie.

Wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie psychometryczne wspierając klientów w optymalnym wykorzystaniu narzędzi HR w realizacji działań personalnych:

 • tworzymy autorskie narzędzia pomiaru dedykowane klientowi
 • adaptujemy narzędzia istniejące w firmie zgodnie z aktualnymi potrzebami
 • dostosowujemy narzędzia stworzone w innej kulturze do warunków polskich.

Diagnozujemy kompetencje pracowników

 • Zmienne poznawcze
 • Style myślenia
 • Zdolności psychomotoryczne
 • Style zachowań

Diagnozujemy kompetencje pracowników i kandydatów do pracy na określone stanowiska. Korzystamy z wystandaryzowanych narzędzi pomiaru kompetencji.
Wśród naszych doradców są psychologowie uprawnieni do stosowania testów psychologicznych w diagnozie, m.in. zmiennych poznawczych, osobowościowych, stylów radzenia sobie ze stresem.

Stosujemy testy aparaturowe w diagnozie kompetencji psychomotorycznych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowiskach obsługi maszyn. Posiadamy uprawnienia psychologii transportu i psychologii medycyny pracy do wykonywania tego typu diagnozy.

Kadry i płace

 • formy zatrudniania pracowników
 • systemy wynagradzania i motywowania
 • prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
 • RODO w firmie

Wspieramy klientów w skutecznej realizacji obowiązków kadrowo-płacowych w firmie. Doradzamy w kwestiach interpretacji aktów prawnych, dostarczamy wiedzę na temat aktualizacji przepisów.

Nasi doradcy, eksperci w zakresie kadr i płac, udzielają fachowej pomoc w zakresie:

 • prawa pracy
 • prawa ubezpieczeń społecznych dla pracodawców
 • prowadzenia kadr i akt osobowych w organizacji
 • prowadzenia płac
 • rozliczeń z ZUS i US
 • umów o pracę i cywilno-prawnych
 • ochrony danych osobowych.

OUTSOURCING KADROWO-PŁACOWY DLA FIRM

We współpracy z Biurem Kadrowo-Rachunkowym oferujemy usługi obsługi administracyjnej kadr i płac.

W ramach współpracy Biuro Kadrowo-Rachunkowe kompleksowo obsługuje pracowników oraz osoby współpracujące na podstawie umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia i umowy o dzieło). Zakres usług to:

 • tworzenie i przekazywanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych
 • naliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy i umów cywilno-prawnych
 • sporządzanie i przekazywanie deklaracji do ZUS i US
 • sporządzanie deklaracji PFRON
 • administrowanie teczkami akt osobowych
 • kontrola ważności okresowych badań lekarskich, szkoleń BHP oraz dodatkowych uprawnień
 • ewidencja urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji
 • sporządzanie oraz przekazywanie informacji oraz zaświadczeń przeznaczonych dla pracowników (w tym m. in.: o zatrudnieniu, o wysokości wynagrodzenia, pobranych składkach na ubezpieczenia i zaliczkach na podatek dochodowy)
 • raportowanie do GUS
 • przygotowywanie raportów kadrowych stosownie do bieżących potrzeb klienta.

Zarządzanie

 • Diagnoza potencjału menedżerskiego
 • Planowanie rozwoju kadry menedżerskiej
 • Ewaluacja projektów rozwojowych
 • Optymalizacja systemów zarządzania pracownikami i zespołem
 • Rozwiązywanie sytuacji trudnych w zarządzaniu zespołem

W ramach usług doradczych proponujemy pomoc w skutecznym doborze osób na stanowiska menedżerskie. Korzystamy ze sprawdzonych metod i narzędzi diagnozy. Doświadczenia
naszych klientów na etapie budowania kadry kierowniczej pokazują, że wnikliwa diagnoza i analiza potencjału menedżerskiego organizacji jest niezbędna do podejmowania skutecznych decyzji personalnych.

Pomagamy w planowaniu rozwoju kompetencji zarządzania pracowników z krótkim stażem menedżerskim. Dokonujemy pomiarów efektywności rozwojowych programów menedżerskich.

Wspieramy naszych klientów w analizie jakości zarządzania zespołami przez kadrę menedżerską firmy oraz szukaniu sposobów na doskonalenie procesów zarządzania.

Jesteśmy zapraszani do współpracy, gdy wewnętrzne zasoby klienta nie wystarczają do skutecznego poradzenia sobie w trudnych sytuacjach związanych z zarządzaniem pracownikami.

Wspieraliśmy naszych klientów w sytuacjach:

 • zmiany związanej z przekwalifikowaniem części pracowników
 • konfliktów w zespole oraz konfliktów międzydziałowych
 • nieskutecznej komunikacji wewnętrznej
 • spadku motywacji i zaangażowania pracowników

Coaching

Wspieramy rozwój kadry menedżerskiej i zespołów oferując coaching:

 • indywidualny dla osób na stanowiskach menedżerskich
 • team coaching dla zespołów.

Główne zasady naszej pracy coachingowej

 • Coaching dla naszych klientów realizowany jest wyłącznie przez certyfikowanych coachów.
 • Pracujemy zgodnie z zasadami i metodologią International Coaching Community (ICC).
 • Stosujemy holistyczne podejście w coachingu.
 • Dbam o wysoki standard usług. Pracujemy przestrzegając Kodeksu Coacha.
 • Systematycznie podnosimy swoje kwalifikacje.
 • Sesje coachingowe prowadzimy w atmosferze głębokiego szacunku dla klienta, w poczuciu bezpieczeństwa.
 • Bierzemy pełną odpowiedzialność za proces coachingu w obszarach leżących po stronie coacha.
 • Skuteczność coachingu zależy od zaangażowania klienta we wdrażanie wypracowanych na sesjach rozwiązań.

Poznaj naszą ofertę szkoleń

Przeglądaj szkolenia

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania w sprawie szkolenia, napisz do nas. Skontaktujemy się z tobą najszybciej, jak to będzie możliwe.


X
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA I ODBIERZ -10% NA PIERWSZE SZKOLENIE

Subscribe to our newsletter