X
+48 790 555 615 biuro@hrsensor.pl

Doradztwo

Profesjonalne usługi doradcze dla biznesu

Wspieramy naszych klientów we wdrażaniu procesów personalnych w firmach. Usługi doradcze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb. Wiemy, że pożądane rezultaty daje proponowanie rozwiązań dopasowanych do danej organizacji i ludzi, którzy w niej pracują. Doradzając uważnie poznajemy i wnikliwie analizujemy sytuację klienta. Nie dajemy gotowych rozwiązań, ale doradzając bierzemy pod uwagę specyfikę firmy, branży, czy zespołu.

Stosowany przez nas proces doradztwa oparty jest o model doskonalenia procesów pracy wg metodologii LEAN. Wspieramy klientów na każdym etapie procesu.

W doradztwie przestrzegamy zasad i kodeksu etycznego PIFS (Polskiej Izby Firm Szkoleniowych), w tym  Kodeksu Dobrych Praktyk.

Obszary doradztwa

 • Optymalizacja procesów HR
 • Wdrażanie HR w firmie
 • Konstrukcja narzędzi HR
 • Diagnoza kompetencji pracowników
 • Diagnoza potencjału zespołów

Wspieramy i doradzamy firmom w procesach polityki personalnej. Bazujemy na doświadczeniu i wiedzy naszych konsultantów, praktyków biznesu.

Pomagamy naszym klientom w optymalizacji procesów personalnych. W zależności od potrzeb firmy skupiamy się na następujących obszarach doradztwa:

 • planowanie i realizacja sesji Assessment/Development Center (AC/DC)
 • projektowanie i wdrażanie programów onboardingowych
 • badanie i analiza kompetencji pracowniczych, budowanie modeli kompetencji
 • badanie i analiza potrzeb rozwojowych pracowników
 • budowanie ścieżek kariery
 • badanie opinii pracowników
 • badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników
 • analiza potrzeb szkoleniowych
 • budowanie i optymalizacja systemów ocen pracowniczych,
 • usprawnianie komunikacji wewnętrznej w firmie.

Współpracujemy z firmami na etapie rozwoju działów personalnych w planowaniu i organizacji działów HR. Doradzamy, jakie rozwiązania będą dla nich najkorzystniejsze, wskazujemy, które z procesów personalnych są niezbędne i jak je wdrażać.

Wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie psychometryczne wspierając klientów w optymalnym wykorzystaniu narzędzi HR w realizacji działań personalnych:

 • tworzymy autorskie narzędzia pomiaru dedykowane klientowi
 • adaptujemy narzędzia istniejące w firmie zgodnie z aktualnymi potrzebami
 • dostosowujemy narzędzia stworzone w innej kulturze do warunków polskich.

Diagnozujemy kompetencje pracowników

 • Zmienne poznawcze
 • Cechy osobowości
 • Zdolności psychomotoryczne
 • Style zachowań

Diagnozujemy kompetencje pracowników i kandydatów do pracy na określonych stanowiskach. Korzystamy z wystandaryzowanych narzędzi pomiaru kompetencji.
Wśród naszych doradców są psychologowie uprawnieni do stosowania testów psychologicznych w diagnozie, m.in. zmiennych poznawczych, osobowościowych, stylów radzenia sobie ze stresem.

Stosujemy testy aparaturowe w diagnozie kompetencji psychomotorycznych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowiskach obsługi maszyn. Posiadamy uprawnienia psychologii transportu i psychologii medycyny pracy do wykonywania tego typu diagnozy.

Kadry i płace

 • formy zatrudniania pracowników
 • systemy wynagradzania motywowania
 • prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
 • RODO w firmie
 • outsourcing kadrowo-płacowy

Wspieramy klientów w skutecznej realizacji obowiązków kadrowo-płacowych w firmie. Doradzamy w kwestiach interpretacji aktów prawnych, dostarczamy wiedzę na temat aktualizacji przepisów.

U nas możesz uzyskać fachową pomoc w zakresie:

 • prawa pracy,
 • prawa ubezpieczeń społecznych dla pracodawców,
 • prowadzenia kadr i akt osobowych w organizacji,
 • prowadzenia płac,
 • rozliczeń z ZUS i US,
 • umów o pracę i cywilno-prawnych
 • ochrony danych osobowych.

OUTSOURCING KADROWO-PŁACOWY DLA FIRM

We współpracy z Biurem Kadrowo-Rachunkowym oferujemy usługi obsługi administracyjnej kadr i płac.

W ramach współpracy Biuro Kadrowo-Rachunkowe kompleksowo obsługuje pracowników oraz osoby współpracujące na podstawie umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia i umowy o dzieło). Zakres usług to:

 • tworzenie i przekazywanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych
 • naliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy i umów cywilno-prawnych
 • sporządzanie i przekazywanie deklaracji do ZUS i US,
 • sporządzanie deklaracji PFRON,
 • administrowanie teczkami akt osobowych,
 • kontrola ważności okresowych badań lekarskich, szkoleń BHP oraz dodatkowych uprawnień
 • ewidencja urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji,
 • sporządzanie oraz przekazywanie informacji oraz zaświadczeń przeznaczonych dla pracowników (w tym m. in.: o zatrudnieniu, o wysokości wynagrodzenia, pobranych składkach na ubezpieczenia i zaliczkach na podatek dochodowy),
 • raportowanie do GUS,
 • przygotowywanie raportów kadrowych stosownie do bieżących potrzeb klienta.

Księgowość i finanse

 • rozpoczynanie działalności gospodarczej
 • przekształcanie form działalności gospodarczej
 • optymalizacja form opodatkowania
 • pytania -bieżąca księgowość
 • Outsourcing księgowy

Pomagamy w wyborze korzystnych rozwiązań finansowych dla firm w pełni dostosowanych do obowiązującego prawa. Natychmiast reagujemy na zmiany przepisów, aktualizując proponowane rozwiązania dla klientów.

Oferujemy doradztwo księgowe w zakresie:

 • zakładania działalności gospodarczej,
 • wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • dostępnych form opodatkowania oraz najkorzystniejszego wyboru określonej formy,
 • minimalizacji obciążeń podatkowych,
 • zakładania spółki prawa kapitałowego
 • optymalnej formy zatrudniania pracowników
 • aktualizacji przepisów dotyczących polityki księgowej w firmie.

Nasi doradcy to księgowi z wieloletnią praktyką w zawodzie. Współpracujemy także z doradcami podatkowymi oraz radcami prawnymi, którzy udzielają porad i konsultacji podatkowych oraz prawnych naszym klientom.

Wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie psychometryczne wspierając klientów w optymalnym wykorzystaniu narzędzi HR w realizacji działań personalnych:

 • tworzymy autorskie narzędzia pomiaru dedykowane klientowi
 • adaptujemy narzędzia istniejące w firmie zgodnie z aktualnymi potrzebami
 • dostosowujemy narzędzia stworzone w innej kulturze do warunków polskich.

OUTSOURCING KSIĘGOWY DLA FIRM

W ramach współpracy z Biurem Kadrowo-Rachunkowym oferujemy usługi księgowe dla firm. Biuro prowadzi kompleksową dokumentację rachunkową. Zakres proponowanych usług to:

 • Prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenia Ryczałtu ewidencjonowanego
 • Prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Prowadzenia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Sporządzania sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysku i strat)
 • Przygotowania i przekazywania do Urzędu Skarbowego deklaracji podatkowych
 • Rozliczania i składania deklaracji PFRON
 • Prowadzenia rejestrów VAT
 • Generowania i przekazywania Jednolitych Plików Kontrolnych
 • Reprezentowania podatnika przed US i ZUS
 • Pełnego wspierania klienta podczas kontroli z US i ZUS.

Usługi księgowe dla osób fizycznych

Dodatkowo oferujemy indywidualne wsparcie księgowe. Biuro Kadrowo-Rachunkowe świadczy usługi w zakresie księgowości i rozliczeń osób fizycznych. Do zakresu usług dla klientów zalicza się:

 • sporządzanie zeznań podatkowych dla osób fizycznych wraz z ich wysyłką elektroniczną lub papierową do urzędów skarbowych,
 • sporządzanie zeznań podatkowych z najmu prywatnego, przygotowanie dokumentów dot. najmu prywatnego, rozliczanie najmu,
 • pomoc w kontaktach z ZUS,
 • rozliczanie dochodów z pracy za granicą,
 • wyprowadzania zaległości podatkowych.

Poznaj naszą ofertę szkoleń

Przeglądaj szkolenia

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania w sprawie szkolenia, napisz do nas. Skontaktujemy się z tobą najszybciej, jak to będzie możliwe.


X
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA I ODBIERZ -10% NA PIERWSZE SZKOLENIE

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl