X
+48 790 555 615 biuro@hrsensor.pl

Pozytywna dyskryminacja

Dyskryminacja jest ok ? Tak. Dyskryminacja może również być dobra i co najważniejsze zgodna z prawem.

Zjawisko dyskryminacji jest szeroko opisywane, nie tylko w literaturze dla kadrowych, czy pozycjach naukowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, lecz również na blogach czy forach dyskusyjnych. Przykłady dyskryminacji to nauka dla adeptów kadr pokazująca, czego zabraniają przepisy, na co uważać, aby nie być posądzonym o nierówne traktowanie.

PAMIĘTAJ!

Dyskryminacja ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy – jest co do zasady niedopuszczalna.

Dzisiaj pragnę przedstawić inne spojrzenie na to zjawisko, czyli pozytywną dyskryminację.

Pozytywna dyskryminacja, to świadome działanie pracodawcy, w granicach dopuszczalnych przez prawo, kiedy uzasadnionym jest takie ograniczenie, które wyrównuje szanse pracownika, bądź też ma uzasadnienie w innych przepisach.

Zgodnie z art. 183b § 2 Kodeksu pracy pracodawca ma prawo stosować zasady nierównego traktowania w zatrudnieniu, gdy są one proporcjonalne do osiągnięcia zgodnego z prawem celu różnicowania sytuacji pracownika.

Zasady nierównego traktowania w zatrudnieniu zgodne z przepisami

Jest kilka sytuacji, które Kodeks pracy uwzględnia jako uzasadnione dla nierównego traktowania określonych grup pracowników.

1. Wymagania zawodowe na danym stanowisku pracy.

Niezatrudnianiu pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 183a 1, jeżeli rodzaj pracy lub warunki jej wykonywania powodują, że przyczyna lub przyczyny wymienione w tym przepisie są rzeczywistym i decydującym wymaganiem zawodowym stawianym pracownikowi. Oznacza to, iż pracodawca może na przykład zawrzeć w ogłoszeniu o pracę informację, iż nie mogą aplikować kobiety karmiące piersią, jeżeli praca ta wzbroniona jest kobietom karmiącym.

2. Sytuacja pracownika.

Stosowaniu środków, które różnicują sytuację prawną pracownika, ze względu na ochronę rodzicielstwa lub niepełnosprawność. Oznacza to, iż pracodawca może zaznaczyć w ofercie pracy, iż w pierwszej kolejności chciałby zatrudnić osobę niepełnosprawną.

3. Staż pracy.

Stosowaniu kryterium stażu pracy przy ustalaniu warunków zatrudniania i zwalniania pracowników, zasad wynagradzania i awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, co uzasadnia odmienne traktowanie pracowników ze względu na wiek. Oznacza to, iż pracodawca może ustalić specjalne korzyści, czy też wprowadzić zapis, iż pracownik nabywa prawo do szkoleń dopiero z upływem określonego stażu pracy w danej organizacji.

4. Religia, wyznanie, światopogląd.

Nie stanowi naruszenia zasady równego traktowania ograniczanie przez kościoły i inne związki wyznaniowe, a także organizacje, których etyka opiera się na religii, wyznaniu lub światopoglądzie, dostępu do zatrudnienia. Kandydaci do pracy oceniani są także na podstawie  religii, wyznania lub światopoglądu pod warunkiem, że rodzaj lub charakter wykonywania działalności przez kościoły i inne związki wyznaniowe, a także organizacje powoduje, że religia, wyznanie lub światopogląd są rzeczywistym i decydującym wymaganiem zawodowym proporcjonalnym do osiągnięcia zgodnego z prawem celu zróżnicowania sytuacji tej osoby. Taki zapis ustawodawcy, choć być może kontrowersyjny wydaje się być logicznym, trudno wszakże wyobrazić sobie sytuację, w której kościół zatrudnia „kościelnego”, który jest innego wyznania, a w ramach swych obowiązków służbowych uczestniczyć musi w mszach świętych.

Autor: Paweł Łuczak

Pozostałe wpisy na blogu

Zobacz najnowsze artykuły

Trudne rozmowy menedżerskie. Jak mądrze zwalniać pracownika?

Można powiedzieć, że firmę poznaje się nie tylko po tym, jak wita pracowników, ale także jak ich żegna. A (...)

06 maja 2020
95
Jak można zwolnić pracownika? O rozwiązaniu stosunku pracy.

Rozwiązywanie stosunku pracy nie jest łatwym zadaniem. Za każdym razem, gdy zapada trudna decyzja o rozstaniu należy się do (...)

04 maja 2020
57
Utrata pracy. Jak zadbać o dobry początek?

Od miesiąca funkcjonujemy w nowej, trudnej rzeczywistości związanej z pandemią COVID-19. Nieodłącznym skutkiem obostrzeń narzuconych na każdego z nas (...)

12 kwietnia 2020
67
Zwolnienia z pracy w trakcie pandemii COVID-19 – webinar

Wspólnie z Akademią HR zapraszamy na bezpłatny webinar na temat zwolnień z pracy. Partneruje nam Centrum Kreatywności Fabryka. Obecna (...)

03 kwietnia 2020
52
Zobacz wszystkie

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania w sprawie szkolenia, napisz do nas. Skontaktujemy się z tobą najszybciej, jak to będzie możliwe.


X
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA I ODBIERZ -10% NA PIERWSZE SZKOLENIE

Subscribe to our newsletter