X
+48 790 555 615 biuro@hrsensor.pl

Przymusowy urlop wypoczynkowy

Nieuchronnie zbliża się koniec września. Moment ten spędza sen z powiek zarówno niektórym kadrowym jak i pracodawcom, których pracownicy mają zaległe urlopy wypoczynkowe.

Przypominamy, że za niedopilnowanie wykorzystania urlopu przez pracowników pracodawcom grozi grzywna od 1.000 do 30.000 złotych. Mając świadomość odpowiedzialności za wykroczenie przeciwko prawom pracownika zdarza się, że pracodawca próbuje zmusić pracowników do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego. Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

PAMIĘTAJ!

Prawo do urlopu przysługuje wyłącznie pracownikowi. Tylko on posiada na gruncie Kodeksu pracy prawo, aby takim urlopem rozporządzać. Istnieje tylko kilka szczególnych przypadków, gdy pracodawca może przymusowo wysłać pracownika na urlop.

Prawo do urlopu wypoczynkowego

Zgodnie z art. 152 § 1 i 2 Kodeksu pracy pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Prawo to ma charakter niezbywalny, zatem pracownik nie może się go zrzec, ani „przekazać” innej osobie.

Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w roku, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Jeżeli pracownik nie wykorzysta urlopu w ciągu roku, musi on skorzystać z niego najpóźniej do końca września następnego roku kalendarzowego.

Zgodnie z kodeksem pracy urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, który ustalony został przez pracodawcę. Ustalając plan urlopów pracodawca powinien uwzględnić wnioski pracowników, a także zadbać o zapewnienia normalnego funkcjonowania zakładu pracy.

Nakaz urlopu wypoczynkowego

Przepisy prawa pracy wprost przewidują tylko jedną sytuację, w której pracodawca może nakazać pracownikowi wykorzystanie urlopu wypoczynkowego. Sytuacją tą jest okres wypowiedzenia umowy o pracę.

Zgodnie z art. 167 § 1 Kodeksu pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. Udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia zależne jest jedynie od woli pracodawcy. Pracownik nie może sprzeciwić się tej decyzji.

Nieco inną sytuacją jest niewykorzystanie prze pracownika urlopu przed 30 września. W tym przypadku pracownik  może zostać „zmuszony” przez pracodawcę do wykorzystania zaległego urlopu bez wcześniejszego uzgadniania terminu. Aby decyzja o terminie urlopu była podjęta wyłącznie przez pracodawcę musi on wykazać, że:

Przestój zakładu pracy a urlop

Warto pamiętać, że pracodawca nie może żądać od pracownika wykorzystania urlopu wypoczynkowego podczas przestoju zakładu pracy, np. gdy organizacja jest zamknięta między Świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem. Za  taki okres należy się pracownikowi tzw. wynagrodzenie przestojowe. Nie mają tutaj zastosowania przepisy o urlopie wypoczynkowym, lecz art. 81 kodeksu pracy.

Zgodnie z tym zapisem pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną. Jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Autor: Paweł Łuczak

Pozostałe wpisy na blogu

Zobacz najnowsze artykuły

Trudne rozmowy menedżerskie. Jak mądrze zwalniać pracownika?

Można powiedzieć, że firmę poznaje się nie tylko po tym, jak wita pracowników, ale także jak ich żegna. A (...)

06 maja 2020
95
Jak można zwolnić pracownika? O rozwiązaniu stosunku pracy.

Rozwiązywanie stosunku pracy nie jest łatwym zadaniem. Za każdym razem, gdy zapada trudna decyzja o rozstaniu należy się do (...)

04 maja 2020
57
Utrata pracy. Jak zadbać o dobry początek?

Od miesiąca funkcjonujemy w nowej, trudnej rzeczywistości związanej z pandemią COVID-19. Nieodłącznym skutkiem obostrzeń narzuconych na każdego z nas (...)

12 kwietnia 2020
67
Zwolnienia z pracy w trakcie pandemii COVID-19 – webinar

Wspólnie z Akademią HR zapraszamy na bezpłatny webinar na temat zwolnień z pracy. Partneruje nam Centrum Kreatywności Fabryka. Obecna (...)

03 kwietnia 2020
52
Zobacz wszystkie

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania w sprawie szkolenia, napisz do nas. Skontaktujemy się z tobą najszybciej, jak to będzie możliwe.


X
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA I ODBIERZ -10% NA PIERWSZE SZKOLENIE

Subscribe to our newsletter