X
+48 790 555 615 biuro@hrsensor.pl

Rok 2020 w prawie pracy. O czym nie wolno zapomnieć? cz.2

Miniony rok przyniósł szereg zmian w prawie pracy, których skutki szczególnie widoczne są w nowym 2020 roku. O czym powinni pamiętać przedsiębiorcy? Co należy uwzględnić prowadząc sprawy kadrowe w firmie? W Poradniku Kadrowym druga część wypowiedzi naszego gościa – Katarzyny Paczkowskiej – eksperta w zakresie prawa pracy i kalkulacji wynagrodzeń, wykładowcy z ponad 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu kursów z zakresu kadr i płac.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Ogromne zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych nastąpiły w 2019 roku. Przez wiele lat była to ustawa, która nie zapewniała nam zbyt wiele atrakcji, mijający jednak rok postanowił to nadrobić z nawiązką. Co dokładnie się zmieniło i co jeszcze się w konsekwencji zmieni w nadchodzącym 2020 roku?

1.       Zerowy PIT dla młodych

Przypominam, że od 1 sierpnia 2019 roku osoby, które nie ukończyły 26 roku życia są zwolnione z podatku dochodowego od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł. Limit ten dotyczy przychodów począwszy od 2020 roku. Ponieważ zmiana weszła w życie od sierpnia, w 2019 roku kwota zwalniająca wynosiła 5/12 z 85.528 zł czyli 35.636,67 zł. W odniesieniu do przychodów uzyskanych od sierpnia do grudnia 2019 roku młody podatnik mógł stosować zwolnienie podatkowe albo w zeznaniu podatkowym składanym za 2019 rok lub na bieżąco, w kolejnych miesiącach, o ile podatnik złożył płatnikowi oświadczenie o zwolnieniu z podatku.

W 2020 roku zwolnienie to wygląda inaczej.

Od 1 stycznia 2020 roku płatnik zatrudniając osobę do 26 roku życia nie pobiera z jej wynagrodzenia podatku dochodowego od osób fizycznych do łącznej wysokości przychodów nie przekraczającej w danym roku 85.528 zł.

Do powyższego zwolnienia nie będzie już potrzebne oświadczenie podatnika. W wyjątkowej jednak sytuacji podatnik będzie mógł złożyć płatnikowi (czyli swojemu pracodawcy) wniosek o pobór zaliczek na poczet podatku bez stosowania omawianej ulgi. Wspomniany wniosek podatnik będzie zobowiązany składać od nowa w każdym roku podatkowym.

2.       Kwota wolna od podatku

1 października 2019 roku zmieniła się również kwota zmniejszająca podatek stosowana na etapie obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Tu, podobnie jak w zerowym PIT czy w kosztach uzyskania przychodu, w 2019 roku mieliśmy okres przejściowy, a od 2020 roku na dobre wchodzą zmiany.

Kwotę zmniejszającą podatek stosujemy u podatników będących pracownikami, którzy na początku zatrudnienia lub na początku nowego roku podatkowego złożą płatnikowi podatku – pracodawcy – dokument PIT-2. Deklaracja ta jest oświadczeniem pracownika wskazującego swojego pracodawcę jako właściwego do zmniejszania miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Takie wskazanie jest możliwe w sytuacji, gdy pracownik:

Roczna kwota zmniejszająca podatek na początku 2019 roku wynosiła 556,02 zł a po zmianach w podatku dochodowym kwota ta zmniejszyła się do 548,30 zł, aby w 2020 roku finalnie osiągnąć wysokość 525,12 zł. Zmiany te spowodowały różnice w naliczaniu wynagrodzenia – do końca września pracodawcy naliczając wynagrodzenie pracownika odliczali od podatku kwotę 46,33 zł, natomiast od 1 października 2019 r. miesięczna kwota zmniejszająca wynosi 43,76 zł.

3.       Koszty uzyskania przychodu

Od jesieni 2019 roku zostały podniesione pracownicze koszty uzyskania przychodu:

Ponieważ zmiana nastąpiła w trakcie roku – mieliśmy w 2019 r. okres przejściowy, w czasie którego maksymalna kwota kosztów uzyskania przychodu z jednego stosunku pracy w rozliczeniu rocznym nie może przekroczyć 1751,25 zł dla pracownika miejscowego oraz 2151,54 zł dla pracownika zamiejscowego.

W 2020 roku (wg stanu na dziś 😉 ) kwoty te będą wyższe i będą wynosiły odpowiednio 3000 zł oraz 3600 zł. Te zmiany najlepiej przedstawi poniższa tabela:

Pracownicze koszty uzyskania przychodu 2019 r. 2020 r.
Pracownik miejscowy Z jednego stosunku pracy Miesięcznie 111,25 zł / 250 zł 250 zł
Rocznie 1.751,25 zł 3.000,00 zł
Z kilku stosunków pracy Rocznie 2.626,54 zł 4.500 zł
Pracownik zamiejscowy Z jednego stosunku pracy Miesięcznie 139,06 zł / 300 zł 300 zł
Rocznie 2.151,54 zł 4.500 zł
Z kilku stosunków pracy Rocznie 3.226,92 zł 5.400 zł

 

4.       Pozostawienie limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Limit składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest przedmiotem zainteresowania kolejnych ekip rządzących. Od pewnego czasu, niemal co rok, pojawia się pomysł, aby znieść obowiązujący na mocy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (1) limit rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zgodnie z art. 19 wspomnianej ustawy podstawa ta nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.

Pomimo kolejnych dyskusji wokół zniesienia limitu, ostatecznie zdecydowano, że w 2020 roku limit zostanie utrzymany, a ponieważ kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w przyszłym roku wynosi 5227 zł, rzeczony limit w związku z tym wyniesie 156.810 zł.

Czym w praktyce jest ten limit? Składki na ubezpieczenia społeczne czyli emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, płacimy od każdej umowy o pracę i prawie każdej umowy zlecenia (oraz oczywiście wielu innych przychodów, ale o nich chwilowo nie będziemy wspominać). Jeżeli przychód, będący jednocześnie podstawą ubezpieczeń, przekroczy narastająco kwotę 156.810 zł – od nadwyżki nie będziemy już odprowadzać składek emerytalnych i rentowych. Ograniczenie to jednak nie dotyczy pozostałych składek ZUS – do końca roku będziemy więc nadal naliczać składki na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe czy zdrowotne. Tak będzie prawdopodobnie do końca roku 2020. Prawdopodobnie, ponieważ doświadczenie 2019 roku pokazuje nam, że nie możemy pozwolić sobie na utratę czujności.

Te wszystkie zmiany, o których napisałam wcześniej są już pewne – weszły w 2019 roku i dotyczą 2020 roku lub zostały już ogłoszone w odpowiednich ustawach i wchodzą w życie od stycznia 2020 roku.

Jeżeli jednak czytacie branżowe artykuły, z pewnością pamiętacie, że w blokach startowych znajdują się kolejne zmiany i choć nie zostały jeszcze potwierdzone ustawą – bardzo prawdopodobne jest, że od nowego roku one również wejdą w życie.

Czego prawdopodobnie możemy się spodziewać za kilka tygodni? O tym w kolejnej części Poradnika Kadrowego. Zapraszam!

Autorka: Katarzyna Paczkowska – ekspert w zakresie prawa pracy i kalkulacji wynagrodzeń

 

Podstawa prawna:

(1) Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Pozostałe wpisy na blogu

Zobacz najnowsze artykuły

Trudne rozmowy menedżerskie. Jak mądrze zwalniać pracownika?

Można powiedzieć, że firmę poznaje się nie tylko po tym, jak wita pracowników, ale także jak ich żegna. A (...)

06 maja 2020
199
Jak można zwolnić pracownika? O rozwiązaniu stosunku pracy.

Rozwiązywanie stosunku pracy nie jest łatwym zadaniem. Za każdym razem, gdy zapada trudna decyzja o rozstaniu należy się do (...)

04 maja 2020
88
Utrata pracy. Jak zadbać o dobry początek?

Od miesiąca funkcjonujemy w nowej, trudnej rzeczywistości związanej z pandemią COVID-19. Nieodłącznym skutkiem obostrzeń narzuconych na każdego z nas (...)

12 kwietnia 2020
138
Zwolnienia z pracy w trakcie pandemii COVID-19 – webinar

Wspólnie z Akademią HR zapraszamy na bezpłatny webinar na temat zwolnień z pracy. Partneruje nam Centrum Kreatywności Fabryka. Obecna (...)

03 kwietnia 2020
70
Zobacz wszystkie

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania w sprawie szkolenia, napisz do nas. Skontaktujemy się z tobą najszybciej, jak to będzie możliwe.


X
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA I ODBIERZ -10% NA PIERWSZE SZKOLENIE