X
+48 790 555 615 biuro@hrsensor.pl

Umowa o dzieło a umowa zlecenie

Nazwa umowy nie jest tak ważna, jak jej treść! Jednym z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień podczas kontroli ZUS jest kwalifikacja umów jako tytułu do świadczeń społecznych.

Najwięcej dyskusji wzbudza zawsze umowa o dzieło, która nie powoduje powstania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najważniejsza jest treść i sposób wykonania umowy, a nie jej nazwa.

Jeżeli treść umowy o dzieło wzbudza wątpliwości ZUS, zazwyczaj staje on na stanowisku, że jest to umowa zlecenie. Skutkuje to koniecznością zapłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne, a czasami także społeczne z tytułu wykonywania takiej umowy.

Zasady zawierania umów

Wiele umów jest wadliwie sformułowana. Orzecznictwo w tym zakresie coraz jaśniej określa, jak powinny być one formułowane w sposób poprawny.

Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, niemniej ich charakter jest odmienny.

  1. Umowa o dzieło

Umowa o dzieło zawierana jest pomiędzy zlecającym dzieło i przyjmującym zlecenie wykonania dzieła. Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, natomiast zlecający do zapłaty określonego w umowie wynagrodzenia.

Przedmiotem umowy o dzieło mogą  być tylko takie czynności które dają konkretny, namacalny rezultat np. wykonanie stołu czy krzeseł, zaprojektowanie strony internetowej.

  1. Umowa zlecenie

Podpisanie umowy zlecenia zobowiązuje przyjmującego zlecenie do dokonania określonej czynności prawnej w zamian za określone świadczenie. Wykonawca umowy zlecenia nie jest ostatecznie odpowiedzialny za jej efekt. Założeniem takiej umowy jest, że jej wykonawca powinien wykonać ją osobiście i z należytą starannością.

Zaprojektowanie podręcznika do kursu będzie zatem umową o dzieło, gdyż jej rezultatem będzie podręcznik. Cykliczne prowadzenie wykładu na kursie, nawet w oparciu o regularnie aktualizowany podręcznik będzie natomiast umową zlecenia.

Odrębnym zagadnieniem jest natomiast zbieżność umów cywilno-prawnych ze stosunkiem pracy. Również w tym przypadku ZUS podczas kontroli weryfikować będzie, czy umowa zlecenia/umowa o dzieło nie nosi znamion stosunku pracy. Warto pamiętać również, iż także Państwowa Inspekcja Pracy zwraca na to uwagę podczas kontroli.

Autor: Paweł Łuczak

Pozostałe wpisy na blogu

Zobacz najnowsze artykuły

Oceny okresowe 7 grzechów głównych.

Koniec roku to czas podsumowań. W firmach także, a może jeszcze bardziej niż w zaciszu domowym. Pewnym rodzajem podsumowania (...)

04 grudnia 2019
22
Sposoby dokumentowania urlopu pracowników

W firmach stosowane są różne praktyki w zakresie wnioskowania o urlop wypoczynkowy oraz jego dokumentowania. Począwszy od papierowych wniosków, (...)

09 listopada 2019
22
Feedforward w rękach menedżera

Feedforward to znakomite narzędzie komunikacyjne, które pomaga w budowaniu nawyków systematycznego stosowania feedbacku w zespole. Poprawia efektywność pracy, pomaga (...)

07 listopada 2019
50
O Linkedin w Łódzkim Centrum Przedsiębiorczości

Dzielimy się wiedzą! Jako partner Łódzkiego Centrum Przedsiębiorczości UMŁ szkolimy w listopadzie właścicieli i pracowników firm. ŁCP UMŁ to (...)

27 października 2019
71
Zobacz wszystkie

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania w sprawie szkolenia, napisz do nas. Skontaktujemy się z tobą najszybciej, jak to będzie możliwe.


X
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA I ODBIERZ -10% NA PIERWSZE SZKOLENIE

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl