X
+48 790 555 615 biuro@hrsensor.pl

Wypłata wynagrodzenia zmarłego pracownika

Zagadnieniem mogącym  budzić konflikt pomiędzy działem kadr, a rodziną zmarłego pracownika jest wypłata wynagrodzenia za pracę i związanych z nim dodatkowych świadczeń pieniężnych. Na początek warto więc odpowiedzieć na pytanie, czy  śmierć pracownika automatycznie zwalnia pracodawcę w wypłaty wynagrodzenia? Nie. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy,  wynagrodzenie to zobowiązanie pracodawcy, które nie wygasa w przypadku śmierci pracownika.

Kto jest uprawniony do świadczeń?

Wbrew powszechnym twierdzeniom, nie zawsze wypłata świadczenia pieniężnego ze stosunku pracy powinna być wypłacona osobom uprawnionym do dziedziczenia po zmarłym.

Świadczenia pieniężne, które należą się pracownikowi, a których pracodawca nie zdążył mu wypłacić, przechodzą na członków rodziny wymienionych w Kodeksie pracy. Wraz ze śmiercią pracownika, nabywają oni prawa majątkowe do tych świadczeń. Członkami rodziny są: małżonek pod warunkiem że w chwili śmierci pracownika związek małżeński nadal trwał oraz członkowie rodziny uprawnieni do renty rodzinnej.

Co to oznacza dla spadkobierców zmarłego? W pierwszej kolejności prawo do wynagrodzenia oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy mają członkowie rodziny zmarłego z pominięciem reguł prawa spadkowego. Dopiero w razie stwierdzenia braku takich osób, świadczenia te wchodzą do spadku.

Co wchodzi w zakres świadczeń wypłacanych przez pracodawcę?

Do świadczeń, jakie otrzymuje rodzina zmarłego zalicza się:

Pracodawca jest zobowiązany wypłacić rodzinie zmarłego pracownika również ekwiwalent urlopowy za niewykorzystaną część urlopu przysługującą zmarłemu pracownikowi w danym roku kalendarzowym, do chwili wygaśnięcia stosunku pracy. Wymiar urlopu ustalić należy w normalny sposób, według ogólnych zasad, tak samo jak przy rozwiązaniu stosunku pracy, czyli proporcjonalnie do czasu trwania umowy o pracę. Wszystkie świadczenia należy wypłacić w tej samej wysokości, w jakiej przysługiwałyby pracownikowi, gdyby żył.

O co pomniejsza się wypłatę świadczeń?

Warto pamiętać również, że pracodawca powinien potrącić z wynagrodzenia zmarłego pracownika następujące należności, wynikające z art. 87 Kodeksu pracy:

Czego nie wolno potrącić z wynagrodzenia zmarłego pracownika?

Wszystkie pozostałe zobowiązania zmarłego pracownika wobec pracodawcy (np. pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) przechodzą na spadkobierców, którzy przyjęli spadek wprost, czyli tym samym przyjęli na siebie wszystkie zobowiązania spadkodawcy. Takich kwot nie wolno potrącać z wynagrodzenia

Znaczącą różnicą w stosunku do zwykłej wypłaty wynagrodzenia są składki ZUS. Od wynagrodzenia wypłaconego rodzinie zmarłego pracownika nie nalicza się składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. Wynagrodzenie wypłacone uprawnionym osobom nie jest przychodem ze stosunku pracy, wobec czego nie podlega oskładkowaniu. Naliczając zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzenia zmarłego pracownika nie wolno również zastosować pracowniczych kosztów uzyskania przychodów.

Otrzymane przez członków rodziny świadczenia będą dla nich natomiast przychodem, z praw majątkowych. Skutkuje to zobowiązaniem pracodawcy do pobrania zaliczki na podatek dochodowy, stosując stawkę podatkową 18%.

Należy podkreślić, iż nie ma uzasadnienia w przepisach prawa zwlekanie pracodawcy z wypłatą do terminu normalnej wypłaty wynagrodzenia. Tym samym świadczenia tego typu rodzina zmarłego otrzymuje  wkrótkim czasie, w porównaniu z majątkiem nabywanym w ramach spadku.

Oczywiście, zgodnie z Prawem Pracy, pracodawca zobowiązany jest wypłacić odprawę pośmiertną rodzinie zmarłego pracownika. Kiedy? Pod jakimi warunkami? Więcej o odprawach pośmiertnych oraz emerytalno-rentowych dowiesz się w kolejnej części Poradnika Kadrowego.

Autor: Paweł Łuczak

Pozostałe wpisy na blogu

Zobacz najnowsze artykuły

Trudne rozmowy menedżerskie. Jak mądrze zwalniać pracownika?

Można powiedzieć, że firmę poznaje się nie tylko po tym, jak wita pracowników, ale także jak ich żegna. A (...)

06 maja 2020
95
Jak można zwolnić pracownika? O rozwiązaniu stosunku pracy.

Rozwiązywanie stosunku pracy nie jest łatwym zadaniem. Za każdym razem, gdy zapada trudna decyzja o rozstaniu należy się do (...)

04 maja 2020
57
Utrata pracy. Jak zadbać o dobry początek?

Od miesiąca funkcjonujemy w nowej, trudnej rzeczywistości związanej z pandemią COVID-19. Nieodłącznym skutkiem obostrzeń narzuconych na każdego z nas (...)

12 kwietnia 2020
67
Zwolnienia z pracy w trakcie pandemii COVID-19 – webinar

Wspólnie z Akademią HR zapraszamy na bezpłatny webinar na temat zwolnień z pracy. Partneruje nam Centrum Kreatywności Fabryka. Obecna (...)

03 kwietnia 2020
52
Zobacz wszystkie

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania w sprawie szkolenia, napisz do nas. Skontaktujemy się z tobą najszybciej, jak to będzie możliwe.


X
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA I ODBIERZ -10% NA PIERWSZE SZKOLENIE

Subscribe to our newsletter