X
+48 790 555 615 biuro@hrsensor.pl

Kontrola zwolnień lekarskich – uprawnienia pracodawcy

Nie tylko Zakład Ubezpieczeń Społecznych uprawniony jest do kontroli zwolnień lekarskich. Także pracodawca (zleceniodawca), jako płatnik zasiłków, uprawniony jest do prowadzenia kontroli.

Co to oznacza w praktyce? Uprawnieni do prowadzenia kontroli są płatnicy zasiłków, a nie jak często się uważa płatnicy składek. Prawo to mają więc podmioty, które według stanu na ostatni dzień listopada roku poprzedzającego, zatrudniali co najmniej 21 osób. Kontrola sposobu korzystania ze zwolnienia lekarskiego ubezpieczonych zatrudnionych w małych podmiotach może zostać przeprowadzona przez ZUS właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez płatnika, zarówno z inicjatywy ZUS, jak i na wniosek płatnika.

ZUS uprawniony jest tylko do kontroli okresów zasiłku chorobowego. Okres niezdolności do pracy, za który pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe, może podlegać kontroli, ale przeprowadzonej wyłącznie przez pracodawcę (niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników).

Kontrola zwolnienia lekarskiego powinna dotyczyć dwóch zasadniczych aspektów:

Gdzie przeprowadzana jest kontrola?

Kontrola może być prowadzona zarówno w miejscu zamieszkania pracownika, jak i w miejscu jego pracy oraz w miejscu prowadzenia działalności. Co ważne, kontrolę można także przeprowadzić w innym miejscu, jeżeli z informacji posiadanych przez płatnika zasiłku wynika, że jest to celowe.

Na zwolnieniu lekarskim lekarz wskazuje miejsce pobytu chorego w trakcie zwolnienia. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 01 stycznia 2019 roku ubezpieczony zobowiązany jest poinformować lekarza o miejscu swojego pobytu w czasie choroby. Jeżeli w trakcie niezdolności do pracy dojdzie do zmiany miejsca pobytu, ubezpieczony powinien powiadomić o tym płatnika zasiłków i ZUS w ciągu 3 dni od zaistnienia zmiany.

Kto powinien zostać objęty kontrolą?

Niektóre grupy przebywających na zwolnieniach lekarskich, z uwagi na aktualną sytuację i przeszłość związaną z korzystaniem ze tych zwolnień, są objęte szczególną uwagą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Należą do nich osoby:

Jeżeli pracownik posiada więcej, niż jeden tytuł do ubezpieczenia to lekarz wystawiający zaświadczenie lekarskie wystawia na wniosek ubezpieczonego odpowiednią liczbę zaświadczeń lekarskich (§ 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim).

Protokół z kontroli i co dalej?

Jeżeli w trakcie prowadzonej przez pracodawcę kontroli ujawnione zostanie, iż pracownik wykorzystuje zwolnienie niezgodnie z przeznaczeniem, sporządzić należy odpowiedni protokół z opisem zdarzenia. Protokół stanowi podstawę do pozbawienia pracownika prawa do wynagrodzenia/zasiłku za czas niezdolności do pracy. Osoba kontrolowana ma prawo wnieść zastrzeżenia do protokołu. Jeżeli dojdzie do sporu między stronami, rozstrzygnięcie w tym zakresie wydaje ZUS w formie decyzji, od której służy odwołanie do sądu.

Pracodawcy często zapominają, iż odebranie pracownikowi prawa do wynagrodzenia chorobowego z powodu ujawnionych przez nich nieprawidłowości w korzystaniu ze zwolnienia lekarskiego nie wyłącza konieczności zaliczenia tych dni do limitu 33/14 dni.

Autor: Paweł Łuczak

Pozostałe wpisy na blogu

Zobacz najnowsze artykuły

Trudne rozmowy menedżerskie. Jak mądrze zwalniać pracownika?

Można powiedzieć, że firmę poznaje się nie tylko po tym, jak wita pracowników, ale także jak ich żegna. A (...)

06 maja 2020
95
Jak można zwolnić pracownika? O rozwiązaniu stosunku pracy.

Rozwiązywanie stosunku pracy nie jest łatwym zadaniem. Za każdym razem, gdy zapada trudna decyzja o rozstaniu należy się do (...)

04 maja 2020
57
Utrata pracy. Jak zadbać o dobry początek?

Od miesiąca funkcjonujemy w nowej, trudnej rzeczywistości związanej z pandemią COVID-19. Nieodłącznym skutkiem obostrzeń narzuconych na każdego z nas (...)

12 kwietnia 2020
67
Zwolnienia z pracy w trakcie pandemii COVID-19 – webinar

Wspólnie z Akademią HR zapraszamy na bezpłatny webinar na temat zwolnień z pracy. Partneruje nam Centrum Kreatywności Fabryka. Obecna (...)

03 kwietnia 2020
52
Zobacz wszystkie

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania w sprawie szkolenia, napisz do nas. Skontaktujemy się z tobą najszybciej, jak to będzie możliwe.


X
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA I ODBIERZ -10% NA PIERWSZE SZKOLENIE

Subscribe to our newsletter