X
+48 790 555 615 biuro@hrsensor.pl

Poznaj nasz zespół

Sylwia Szymańska

Trener biznesu oraz doradca procesów HR. Doktor psychologii. Wykładowca z wieloletnim stażem w pracy akademickiej. Certyfikowany coach ICC, certyfikowany konsultant  Extended DISC. Członek Polskiego Stowarzyszenia Asesorów Metody Assessment Center/Development Center.

Od kilkunastu lat pomaga tworzyć klientom miejsca pracy sprzyjające rozwojowi ludzi i efektywności zespołów. Pracuje z kadrą menedżerską firm, działami HR, przedsiębiorcami oraz studentami.

Prowadzi szkolenia i tworzy programy rozwojowe dla pracowników firm. Pomaga rozwijać potencjał kadry menedżerskiej w pracy coachingowej. Wspiera działy HR  w  diagnozie potencjału pracowników i zarządzaniu kompetencjami. Tworzy oparte na naukowych podstawach narzędzia do diagnozy środowiska pracy. Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem ze studentami.

Doświadczenie w biznesie

Od blisko 20 lat prowadzi szkolenia i doradztwo dla Klientów z różnych sektorów – firm produkcyjnych, usługowych i handlowych. Pracuje dla międzynarodowych korporacji, ale także dla firm rodzinnych i urzędów. We współpracy z Integra Consulting Poland realizowała projekty rozwojowe m.in. dla Allianz, BGŻ BNP Paribas, Ikea Polska, International Paper Kwidzyn, Lajkonik Snacks, MASPEX, Pilkington, PGE, PKP, Roche Diagnostic Polska, Tarczyński S.A.

Szkolenia

Koordynuje merytorycznie projekty rozwoju kompetencji pracowników. Prowadzi szkolenia rozwijające kompetencje menedżerskie dla kadry zarządzającej różnych szczebli. Dla klientów realizowała m.in. systemowe projekty wdrażania kultury coachingowej w organizacji, projekty rozwoju kompetencji kadry kierowniczej, włączający transfer know how narzędzi LEAN, cykle szkoleń z przywództwa dla grup talentowych. Systematycznie realizuje szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie oceny pracowniczej oraz prowadzenia rozmów oceniających. Łączy wiedzę biznesową z know how na temat uczenia się ludzi dorosłych, czego efektem jest cykl szkoleń Train the trainers dedykowanych trenerom wewnętrznym w firmach.

Doradztwo

Realizuje i koordynuje projekty doradcze związane z konstrukcją i weryfikacją narzędzi wspierających procesy HR. Wielokrotnie uczestniczyła w tworzeniu narzędzi oceny pracowniczej oraz wspierała kadrę menedżerską w przygotowaniu się do procesu oceny. Tworzy ankiety do diagnozy potrzeb szkoleniowych. Koordynuje przebieg badania potrzeb i prowadzi warsztaty menedżerskie wzmacniające kompetencje zarządzania rozwojem pracowników. W ramach diagnozy kompetencji pracowników, planuje i prowadzi procesy AC/DC. Jako asesor, bierze udział w ocenie kompetencji kadry menedżerskiej różnych szczebli, tworzy raporty po sesjach, prowadzi rozmowy feedbackowe z uczestnikami badania. Stosuje test Extended DISC w diagnozie stylów zachowań.

Doświadczenie akademickie

Od kilkunastu lat pracuje jako wykładowca akademicki. Jest współtwórcą i opiekunem specjalności Psychologia w biznesie na studiach I stopnia. Prowadzi zajęcia z problematyki, jaka na co dzień jest wykorzystywana w pracy dla klientów biznesowych. Jest koordynatorem projektów studenckich oraz promotorem prac dyplomowych. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się także ze słuchaczami studiów podyplomowych. Uczestniczy w konferencjach i spotkaniach branżowych.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Rady Programowej Łódzkiego Forum Doradztwa Kariery.

Katarzyna Paczkowska

Trener i konsultant z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i kalkulacji wynagrodzeń. Wykładowca na studiach podyplomowych. Menedżer i przedsiębiorca z wieloletnim stażem w zarządzaniu.

Pracując zawodowo od 24 lat wspiera przedsiębiorców w procesach kadrowo-płacowych. Doradza w zakresie prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków stron stosunku pracy, optymalizacji czasu pracy oraz zawiłości płacowych. Wychodząc z założenia, że większość popełnianych błędów wynika z nieznajomości prawa, z przyjemnością i cierpliwością szkoli, tłumaczy, doradza i pomaga wprowadzać zmiany.

Wykorzystując swoje doświadczenie zawodowe, w imieniu klientów m.in. wdrażała przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, wspierała realizację obowiązków wynikających ze zmienionych przepisów emerytalnych szkoląc i nadzorując akcje związane z kapitałem początkowym Obecnie aktywnie bierze udział w procesach szkoleniowych dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych.  Od blisko 15 lat prowadząc wykłady, warsztaty, kursy i szkolenia dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z klientami, przedsiębiorcami, pracownikami działów kadrowo-płacowych oraz studentami.

Doświadczenie w biznesie

Od kilkunastu lat będąc przedsiębiorcą i szkoleniowcem współpracuje z przedsiębiorstwami, korporacjami, działalnościami gospodarczymi, firmami szkoleniowymi oraz szkołami wyższymi. Szkoliła m.in. klientów branży samochodowej, IT, hotelowej, telekomunikacyjnej. Doradzała firmom oraz instytucjom w sprawach kadrowo-płacowych.

Szkolenia

Prowadzi szkolenia z prawa pracy, uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem, czasu pracy, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Pracowniczych Planów Kapitałowych, kalkulacji wynagrodzeń pracowniczych, alternatywnych zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników oraz osób współpracujących, świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, płatnych i niepłatnych absencji pracowniczych, rozliczeń publiczno-prawnych z ZUS, zmian w prawie pracy i in.

Doradztwo

Przygotowała i prowadzi warsztaty z zakresu prawa pracy dla menedżerów, realizuje projekty szkoleniowe związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, pomaga optymalizować czas pracy pracowników, doradza w zakresie działalności socjalnej pracodawcy.

Doświadczenie akademickie

Jest opiekunem merytorycznym studiów podyplomowych z zakresu kadr i płac, wykładowcą prawa pracy, koordynatorem projektów studenckich. Systematycznie uczestniczy w szkoleniach, konferencjach i odczytach zarówno jako uczestnik jak i prelegent.

https://katarzynapaczkowska.com/

Magdalena Zalewska

Księgowa z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w prowadzeniu księgowości, kadr, płac i obsługi ZUS dla podmiotów gospodarczych z różnych branż. Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowości Finansów i Ubezpieczeń w Łodzi oraz szeregu kursów pogłębiających wiedzę z zakresu księgowości i płac.

Od kilkunastu lat pomaga klientom w prowadzeniu księgowości, kadr i płac oraz reprezentuje ich przed takimi organami jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Państwowa Inspekcja Handlowa.

Swoją wiedzą dzieli się również z uczestnikami kursów przygotowujących do pracy w zawodzie księgowych oraz specjalistów ds. kadr i płac.

Doświadczenie w biznesie

Od blisko 20 lat prowadzi doradztwo dla Klientów z różnych sektorów – firm produkcyjnych, usługowych i handlowych. Pracuje zarówno z mikro-, małymi jak i średnimi firmami. Współwłaścicielka  biura rachunkowego oraz firmy usługowej.

Szkolenia

Przeprowadziła wiele szkoleń dla przedstawicieli różnorodnych grup społecznych i zawodowych (m. in. dla młodzieży, studentów, osób bezrobotnych – warsztaty aktywizacji zawodowej). W pracy szkoleniowej skupia się na warsztatowym podejściu, rozwijającym nie tylko wiedzę, lecz również praktyczne umiejętności z zakresu: prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów, prowadzenia ksiąg handlowych, prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej, a także z zakresu obsługi programów księgowych oraz programu Płatnik.

Doradztwo

Realizuje i koordynuje projekty doradcze związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Wspiera klientów w wyborze rozwiązań prawnych w celu optymalizacji zysków z prowadzonej działalności. Pomaga klientom w długofalowej analizie ich działań w obszarze finansów przedsiębiorstwa. Za główny cel swojej pracy z Klientem uważa nie tylko samo rozwiązanie bieżących problemów i nadanie kierunku dalszym działanio, lecz również edukowanie ich z zakresu finansów i rachunkowości. Przez Klientów ceniona jest za spokojne i rzeczowe podejście oraz niezwykle trafne i rzetelne diagnozowanie realnej sytuacji przedsiębiorstwa, zorientowane na poszukiwaniu zgodnych z prawem rozwiązań, będących w zasięgu Klienta.

Ewelina Witosławska

Z wykształcenia inżynier zarządzania i organizacji oraz magister zarządzania logistyką. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, kurs pedagogiczny oraz  kurs I i II stopnia organizowany przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich.

Doświadczenie w biznesie

Jako inspektor ochrony danych, audytor wewnętrzny Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, specjalista ds. BHP i archiwista zakładowy współpracuje z firmami produkcyjnymi, usługowymi oraz z sektora administracji i bankowości.

Szkolenia

Specjalista ds. ochrony danych – inspektor ochrony danych, certyfikowany audytor wewnętrzny Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Od kilku lat zajmuje się ochroną danych osobowych w instytucjach prywatnych i publicznych. Wdraża i szkoli z nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz monitoruje prawidłowe przestrzeganie wdrożonych rozwiązań.

Doradztwo

Jako specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy organizuje, koordynuje i monitoruje bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania pracy w firmach produkcyjnych, firmach usługowych, jak również w administracji i bankowości.
Jako archiwista zakładowy, prowadzi i koordynuje działania prawidłowego archiwizowania materiałów archiwalnych oraz dokumentacji niearchiwalnej oraz nadzoruje ich brakowanie.

Olga Gretka

Marketingowiec, redaktor i dziennikarz.  Absolwentka studiów magisterskich z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Łódzkim oraz studiów podyplomowych z zakresu marketingu internetowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od ponad 10  lat zajmuje się szeroko pojętym marketingiem, w tym opieką nad firmowymi kanałami social media. Dba o wizerunek także poprzez odpowiednią współpracę z mediami, na bieżąco monitorując opinie o markach.

DOŚWIADCZENIE W BIZNESIE

Odpowiadała za wizerunek firm oraz reklamę produktów i usług. Działała w takich branżach, jak edukacja, e-commerce, wyposażenie wnętrz czy armatura kuchenna i łazienkowa. Wydawała czasopismo branżowe oraz internetowe czasopismo opinii. Kierowała zespołem marketingu jednej z łódzkich uczelni. Jest doświadczonym organizatorem dużych wydarzeń. Od strony technicznej i merytorycznej dbała o takie eventy jak serie szkoleń, targi, uroczyste obchody rocznic. W każdym ze swoich działań wykorzystuje media społecznościowe. Stale poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach z narzędzi marketingowych, kompetencji miękkich i prawa niezbędnego w codziennej pracy marketingowca.

SZKOLENIA

W ramach pracy szkoleniowej prowadzi warsztaty dotyczące wykorzystywania siły mediów społecznościowych w budowaniu marki pracodawcy oraz pozyskiwaniu kandydatów do pracy. Była twórcą Akademii Nowych Mediów AHE –  projektu składającego się z cyklu szkoleń z marketingu i PR przygotowujących m.in. do prowadzenia działań zawodowych w social media.

DORADZTWO

Wspiera firmy w prowadzeniu aktywności w mediach społecznościowych. Uczy monitorowania Internetu pod kątem informacji o markach oraz planowania i realizacji skutecznych działań w procesach rekrutacji pracowników. W ramach działalności społecznej współpracuje z jednym z łódzkich kin w wyszukiwaniu programów dotacyjnych, tworząc koncepcje i realizując wydarzenia, na które została przyznana dotacja.

Justyna Szumińska

Trener biznesu oraz HRowiec z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem zdobywanym na różnych stanowiskach w międzynarodowych korporacjach. Absolwentka SGH oraz Politechniki Łódzkiej. Od wielu lat związana z organizowaniem inspirujących konferencji TEDx. Aktywny członek Toastmasters International, największej na świecie organizacji zrzeszającej mówców i liderów. Tworzy w Łodzi spotkania Linkedin Local Łódź. Pasjonatka rozwoju osobistego.

DOŚWIADCZENIE W BIZNESIE

Doskonale zna procesy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi i cyklem życia pracownika w organizacji.  Odpowiadała za administracje personalną, rekrutację, działania dyscyplinarne, benefity, zarządzanie talentami w międzynarodowych korporacjach. Zajmowała się przenoszeniem oraz harmonizacją procesów HRowych z UK do Polski. Wdrażała system do zarządzania kapitałem ludzkim.

Posiada doświadczenie w organizowaniu konferencji, spotkań, szkoleń w zakresie rozwoju osobistego,  zarówno w obszarze operacyjnym oraz merytorycznym.

SZKOLENIA

Prowadzi szkolenia i warsztaty rozwijające wiedzę i umiejętności z wystąpień publicznych, design thinking, personal branding oraz social selling na Linkedin. Przeprowadziła  szereg szkoleń wewnętrznych dla pracowników organizacji, w których pracowała oraz dla studentów łódzkich uczelni w ramach działań employer brandingowych.

DORADZTWO

Wspiera firmy oraz osoby indywidualne w kształtowaniu swojego wizerunku, w tym planowaniu komunikacji w mediach społecznościowych. W ramach działań niekomercyjnych wspiera mówców w przygotowaniu do TEDxWarsawWoman.

Adam Piasecki

Wykładowca i trener zarządzania. Doradca biznesowy. Doświadczony negocjator. Przedsiębiorca z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu.

Wspiera klientów w budowaniu struktur organizacyjnych firm, przygotowaniu strategii rozwoju oraz komunikacji wewnętrznej. Pracuje z kadrą menedżerską firm, pracownikami instytucji, organizacji non-profit oraz studentami.

Trener i praktyk organizowania CSR -u. Tworzy strategię fundraisingu w fundacji. Odpowiada za budowanie marki fundacji narzędziami marketingu i PR, tworzy bazę danych darczyńców oraz buduje relacje z nimi. Organizuje procesy zarządzania wolontariatem i rekrutacji w fundacjach.

Doświadczenie w biznesie

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zarządzanie firmami o zasięgu ogólnopolskim, doradztwie i szkoleniach dla biznesu.  Buduje struktury firm oraz zespoły, zarządza w sytuacjach kryzysowymi. Inicjuje współpracą międzynarodową kierowanych przez niego organizacji. Na stanowisku dyrektora ds. rozwoju Centrum Nauki i Biznesu „Żak” był odpowiedzialny za kreowanie strategii rozwoju firmy edukacyjnej. Jako zastępca Kanclerza Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi współzarządzał jedną z największych niepublicznych uczelni w Polsce.

Doradza oraz szkoli zarządy i pracowników firm. Wśród jego klientów są m.in. HP Polska, BNP Paribas, Orange, PGNiG, BRE Bank, MultiBank, Technopark Gliwice, Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Hotele Pro-Vita, Stowarzyszenia „Wiosna”, Agencja Reklamowa „Grey Studio” oraz kancelarie prawne Fortak&Karasiński, Siwek oraz Gaczyński & Partners.

Szkolenia

Prowadzi szkolenia dla firm oraz instytucji publicznych i organizacji non-profit. Jest twórcą i koordynatorem procesów rozwojowych w innowacyjnej metodzie „szkoleń made-to-measure”.  W ramach współpracy z firmami i instytucjami edukacyjnymi realizował, m.in. projekty z tematyki komunikacji, etykiety oraz języka urzędowego, języka biznesowego, przygotowywanie strategii rozwoju oraz komunikacji wewnętrznej w firmie, systemu CSR, negocjacji dla prawników.

Doradztwo

Prowadzi konsultacje z zakresu strategii rozwoju firmy, budowa i przebudowa struktur organizacyjnych. Realizuje projekty doradcze dotyczące marketingowych strategii B2B i B2C, usług i produktów, strategii PR (w tym opartych o CSR), rebrandingu, strategii promocji. Zaprojektował i wdrożył m.in. strategię rebrandingu dla WinCup/Modi.  Organizował otwarcie fabryki w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (w tym działania PR) oraz uruchomił portal korporacyjny ŁSSE

Doświadczenie akademickie

Od kilkunastu lat pracuje jako wykładowca akademicki. Przygotowuje i prowadzi zajęcia dla studentów na kierunkach: Zarządzanie, Administracja. Jest autorem wielu publikacji z zakresu nowoczesnych metod i narzędzi edukacji. Aktywny członek Łódzkiego Forum Doradztwa Kariery.

 

Elżbieta Przywara

Trener biznesu z blisko piętnastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń. Certyfikowany trener FRIS®, certyfikowany konsultant badania odporności psychicznej MTQ48. Absolwentka dwuletniego studium psychoterapii w nurcie psychologii procesu oraz certyfikowanego rocznego studium coachingu w tej metodzie. Autorka otwartego programu coachingowo-mentoringowego dla menadżerek.

Doświadczenie w biznesie

Przez ponad dziesięć lat pracowała w międzynarodowej korporacji szkoląc różnorodne grupy pracowników i partnerów biznesowych. Realizowała programy rozwojowe dla menadżerów korporacji ubezpieczeniowej, firmy produkcyjnej oraz sieci sklepów odzieżowych.

Szkolenia

Aktywnie wykorzystuje narzędzia z metodologii FRIS® podczas szkoleń z zakresu efektywnej współpracy w zespole, skutecznej komunikacji oraz motywowania zespołu. Prowadzi szkolenia z radzenia sobie ze stresem. Dla swoich klientów realizowała projekty rozwoju kompetencji kadry kierowniczej, standardów obsługi klienta i coachingu on the job.

Doradztwo

Przykłada dużą wagę do ewaluacji po szkoleniu uznając takie działania za niezbędny element efektywnego wdrożenia wiedzy i umiejętności ze szkolenia. Jako coach  wspiera klientów w różnych obszarach biznesowych zarówno w całościowych procesach jak również interwencyjnie.

www.elzbietaprzywara.pl

www.szkoleniadlamenadzerek.pl

 

Mateusz Hauk

Trener biznesu i umiejętności interpersonalnych, psycholog. Wspiera organizacje w planowaniu i skutecznym wdrażaniu zmian Koordynuje zaawansowane programy rozwojowe. Współpracuje z menedżerami, działami HR, właścicielami firm. Oprócz pracy szkoleniowej wspiera ludzi w kontakcie indywidualnym, realizując sesje coachingowe i konsultacje. W swojej pracy wykorzystuje metodologię coachingu narzędziowego, bazuje na ujęciu ericsonowskim i systemowym.

Doświadczenie w biznesie

Trener od 2005 r. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów rozwojowych dla firm z branży produkcyjnej (w tym automotive), logistycznej, finansowej, jak również w obszarze IT. Wspiera samoorganizujące się zespoły pracujące w oparciu o metodologie zwinne (Agile, SCRUM), certyfikowany Scrum Master (PSM1). Realizował projekty doradzce i rozwojowe dla wielu firm i organizacji, w tym między innymi: Alvo, Astanet, Colours factory, E-obuwie, Fresenius, Fresh Logistics, Geberit, Ikea, Jost, KPRM (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów), LSI Software, mBank, Mondelez, Netguru, OLX, Poczta Polska, Porsche, PZU Everest, Raben Polska, Rockwool, Schattdecor, Schenker, Schulstad, Sonoco, Swarovsky, Vatennfall, Volkswagen Group Polska. Bogate doświadczenie w zakresie wdrażania systemów ocen i rozwoju kompetencji, w tym w zakresie Assessement / Development Centre. Przez wiele lat współtworzył organizację turkusową.

Szkolenia

Propaguje ideę „Zarządzania z ludzką twarzą”. Specjalizuje się w rozwoju umiejętności szefowskich i menedżerskich, budowaniu i usprawnianiu pracy zespołów, facylitacji i moderacji, działaniach ukierunkowanych na poprawę relacji w miejscu pracy (zarówno w otoczeniu wewnętrznym, jak i zewnętrznym organizacji) przy równoczesnym zwiększaniu efektywności.  Współautor wielu dedykowanych programów rozwojowych dla liderów i menedżerów różnego szczebla, koordynator metodologiczny i trener wiodący wielu akademii menedżerskich.

Doświadczenie akademickie

Od kilkunastu lat pracuje także w obszarze naukowym i dydaktycznym. Obecnie pełni funkcję adiunkta w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w zakresie psychologii pracy, szczególnie w obszarze zadowolenia z pracy i motywacji do pracy. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu psychologii pracy i organizacji. Jest autorem wielu narzędzi psychometrycznych, pozwalających na diagnozę takich obszarów, jak: pracoholizm, stres zawodowy, charakterystyka pracy, preferencje zawodowe.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania w sprawie szkolenia, napisz do nas. Skontaktujemy się z tobą najszybciej, jak to będzie możliwe.


X
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA I ODBIERZ -10% NA PIERWSZE SZKOLENIE