X
+48 790 555 615 biuro@hrsensor.pl

Poznaj nasz zespół

Sylwia Szymańska

Psycholog biznesu. Trener oraz doradca procesów HR, wykładowca z wieloletnim stażem w pracy akademickiej, certyfikowany coach ICC, certyfikowany konsultant  Extended DISC.

Od kilkunastu lat pomaga tworzyć klientom miejsca pracy sprzyjające rozwojowi ludzi i efektywności zespołów. Pracuje z kadrą menedżerską firm, działami HR, przedsiębiorcami oraz studentami.

Prowadzi szkolenia i tworzy programy rozwojowe dla pracowników firm. Pomaga rozwijać potencjał kadry menedżerskiej w pracy coachingowej. Wspiera działy HR  w  diagnozie potencjału pracowników i zarządzaniu kompetencjami. Tworzy oparte na naukowych podstawach narzędzia do diagnozy środowiska pracy. Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem ze studentami.

Doświadczenie w biznesie

Od blisko 20 lat prowadzi szkolenia i doradztwo dla Klientów z różnych sektorów – firm produkcyjnych, usługowych i handlowych. Pracuje dla międzynarodowych korporacji, ale także dla firm rodzinnych i urzędów. We współpracy z Integra Consulting Poland realizowała projekty rozwojowe m.in. dla Allianz, BGŻ BNP Paribas, Ikea Polska, International Paper Kwidzyn, Lajkonik Snacks, MASPEX, Pilkington, PGE, PKP, Roche Diagnostic Polska, Tarczyński S.A.

Szkolenia

Koordynuje merytorycznie projekty rozwoju kompetencji pracowników. Prowadzi szkolenia rozwijające kompetencje menedżerskie dla kadry zarządzającej różnych szczebli. Dla klientów realizowała m.in. systemowe projekty wdrażania kultury coachingowej w organizacji, projekty rozwoju kompetencji kadry kierowniczej, włączający transfer know how narzędzi LEAN, cykle szkoleń z przywództwa dla grup talentowych. Systematycznie realizuje szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie oceny pracowniczej oraz prowadzenia rozmów oceniających. Łączy wiedzę biznesową z know how na temat uczenia się ludzi dorosłych, czego efektem jest cykl szkoleń Train the trainers dedykowanych trenerom wewnętrznym w firmach.

Doradztwo

Realizuje i koordynuje projekty doradcze związane z konstrukcją i weryfikacją narzędzi wspierających procesy HR. Wielokrotnie uczestniczyła w tworzeniu narzędzi oceny pracowniczej oraz wspierała kadrę menedżerską w przygotowaniu się do procesu oceny. Tworzy ankiety do diagnozy potrzeb szkoleniowych. Koordynuje przebieg badania potrzeb i prowadzi warsztaty menedżerskie wzmacniające kompetencje zarządzania rozwojem pracowników. W ramach diagnozy kompetencji pracowników, planuje i prowadzi procesy AC/DC. Jako asesor, bierze udział w ocenie kompetencji kadry menedżerskiej różnych szczebli, tworzy raporty po sesjach, prowadzi rozmowy feedbackowe z uczestnikami badania. Stosuje test Extended DISC w diagnozie stylów zachowań.

Doświadczenie akademickie

Od kilkunastu lat pracuje jako wykładowca akademicki. Jest współtwórcą i opiekunem specjalności Psychologia w biznesie na studiach I stopnia. Prowadzi zajęcia z problematyki, jaka na co dzień jest wykorzystywana w pracy dla klientów biznesowych. Jest koordynatorem projektów studenckich oraz promotorem prac dyplomowych. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się także ze słuchaczami studiów podyplomowych. Uczestniczy w konferencjach i spotkaniach branżowych.

Paweł Łuczak

Trener, konsultant z zakresu kadr, płac oraz procesów HR. Wykładowca z kilkuletnim stażem w pracy akademickiej. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych.

Od blisko 10 lat pomaga organizacjom kreować politykę kadrową, płacową oraz personalną pracując z kadrą menedżerską, pracownikami działów HR, przedsiębiorcami oraz studentami.

Prowadzi szkolenia i tworzy programy rozwojowe dla pracowników. Wspiera działy HR  w  diagnozie potencjału pracowników i optymalizacji kosztów pracy. Prowadzi audyty działów kadr i płac, wspiera organizacje w przygotowaniu się do kontroli ZUS i PIP. Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem ze studentami.

Doświadczenie w biznesie

Od blisko 10 lat prowadzi szkolenia i realizuje projekty doradcze. Jest wykładowcą na regularnie organizowanych kursach z zakresu kadr, płac, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, obsługi oprogramowania kadrowo-płacowego oraz programu Płatnik.

Szkolenia

Koordynuje merytorycznie projekty rozwoju kompetencji pracowników. Prowadzi szkolenia rozwijające wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia kadr, dokumentacji pracowniczej, płac, ubezpieczeń społecznych i prawa pracy. Dla klientów realizował projekty rozwojowe dla działów kadr i płac. Uczy pracowników i kadrę menedżerską, jak czytać przepisy i stosować je z korzyścią dla organizacji. Dba o to, aby sekcje kadr i płac nie były oderwane od pozostałych działań w ramach funkcji personalnej. Ucząc przepisów prawa, wystrzega się, jak ognia prawniczego żargonu, dążąc do pełnego zrozumienia materiału przez uczestników.

Doradztwo

Realizuje i koordynuje projekty doradcze związane z procesami HR oraz optymalizacją funkcjonowania komórek kadrowych i płacowych. Przez blisko dwa lata, jako coach, wdrażał systemowe rozwiązania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w 20 jednostkach samorządu terytorialnego. Wielokrotnie uczestniczył w pracach zespołów projektowych wdrażających systemy oceny pracowniczej, badania opinii pracowników, badania potrzeb rozwojowych oraz projektów szkoleniowych. Na zlecenie klientów realizuje  audyty działów kadr i płac, a także przygotowuje dokumenty dla potrzeb kontroli z ZUS i PIP oraz reprezentuje klientów przed inspektorami. Prowadzi również pełną obsługę kadrowo-płacową klientów w ramach biura rachunkowego.

Doświadczenie akademickie

Od kilku lat pracuje, jako wykładowca akademicki. Prowadzi zajęcia z zakresu: rozwoju pracowników, oceniania i wynagradzania pracowników, obsługi administracyjnej kadr, zarządzania zasobami ludzkimi oraz kompetencji miękkich. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się także ze słuchaczami studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Uczestniczy w konferencjach, szkoleniach i spotkaniach branżowych.

Magdalena Zalewska

Księgowa z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w prowadzeniu księgowości, kadr, płac i obsługi ZUS dla podmiotów gospodarczych z różnych branż. Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowości Finansów i Ubezpieczeń w Łodzi oraz szeregu kursów pogłębiających wiedzę z zakresu księgowości i płac.

Od kilkunastu lat pomaga klientom w prowadzeniu księgowości, kadr i płac oraz reprezentuje ich przed takimi organami jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Państwowa Inspekcja Handlowa.

Swoją wiedzą dzieli się również z uczestnikami kursów przygotowujących do pracy w zawodzie księgowych oraz specjalistów ds. kadr i płac.

Doświadczenie w biznesie

Od blisko 20 lat prowadzi doradztwo dla Klientów z różnych sektorów – firm produkcyjnych, usługowych i handlowych. Pracuje zarówno z mikro-, małymi jak i średnimi firmami. Współwłaścicielka  biura rachunkowego oraz firmy usługowej.

Szkolenia

Przeprowadziła wiele szkoleń dla przedstawicieli różnorodnych grup społecznych i zawodowych (m. in. dla młodzieży, studentów, osób bezrobotnych – warsztaty aktywizacji zawodowej). W pracy szkoleniowej skupia się na warsztatowym podejściu, rozwijającym nie tylko wiedzę, lecz również praktyczne umiejętności z zakresu: prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów, prowadzenia ksiąg handlowych, prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej, a także z zakresu obsługi programów księgowych oraz programu Płatnik.

Doradztwo

Realizuje i koordynuje projekty doradcze związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Wspiera klientów w wyborze rozwiązań prawnych w celu optymalizacji zysków z prowadzonej działalności. Pomaga klientom w długofalowej analizie ich działań w obszarze finansów przedsiębiorstwa. Za główny cel swojej pracy z Klientem uważa nie tylko samo rozwiązanie bieżących problemów i nadanie kierunku dalszym działanio, lecz również edukowanie ich z zakresu finansów i rachunkowości. Przez Klientów ceniona jest za spokojne i rzeczowe podejście oraz niezwykle trafne i rzetelne diagnozowanie realnej sytuacji przedsiębiorstwa, zorientowane na poszukiwaniu zgodnych z prawem rozwiązań, będących w zasięgu Klienta.

Ewelina Witosławska

Z wykształcenia inżynier zarządzania i organizacji oraz magister zarządzania logistyką. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, kurs pedagogiczny oraz  kurs I i II stopnia organizowany przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich.

Doświadczenie w biznesie

Jako inspektor ochrony danych, audytor wewnętrzny Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, specjalista ds. BHP i archiwista zakładowy współpracuje z firmami produkcyjnymi, usługowymi oraz z sektora administracji i bankowości.

Szkolenia

Specjalista ds. ochrony danych – inspektor ochrony danych, certyfikowany audytor wewnętrzny Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Od kilku lat zajmuje się ochroną danych osobowych w instytucjach prywatnych i publicznych. Wdraża i szkoli z nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz monitoruje prawidłowe przestrzeganie wdrożonych rozwiązań.

Doradztwo

Jako specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy organizuje, koordynuje i monitoruje bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania pracy w firmach produkcyjnych, firmach usługowych, jak również w administracji i bankowości.
Jako archiwista zakładowy, prowadzi i koordynuje działania prawidłowego archiwizowania materiałów archiwalnych oraz dokumentacji niearchiwalnej oraz nadzoruje ich brakowanie.

Olga Gretka

Marketingowiec, redaktor i dziennikarz.  Absolwentka studiów magisterskich z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Łódzkim oraz studiów podyplomowych z zakresu marketingu internetowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od ponad 10  lat zajmuje się szeroko pojętym marketingiem, w tym opieką nad firmowymi kanałami social media. Dba o wizerunek także poprzez odpowiednią współpracę z mediami, na bieżąco monitorując opinie o markach.

DOŚWIADCZENIE W BIZNESIE

Odpowiadała za wizerunek firm oraz reklamę produktów i usług. Działała w takich branżach, jak edukacja, e-commerce, wyposażenie wnętrz czy armatura kuchenna i łazienkowa. Wydawała czasopismo branżowe oraz internetowe czasopismo opinii. Kierowała zespołem marketingu jednej z łódzkich uczelni. Jest doświadczonym organizatorem dużych wydarzeń. Od strony technicznej i merytorycznej dbała o takie eventy jak serie szkoleń, targi, uroczyste obchody rocznic. W każdym ze swoich działań wykorzystuje media społecznościowe. Stale poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach z narzędzi marketingowych, kompetencji miękkich i prawa niezbędnego w codziennej pracy marketingowca.

SZKOLENIA

W ramach pracy szkoleniowej prowadzi warsztaty dotyczące wykorzystywania siły mediów społecznościowych w budowaniu marki pracodawcy oraz pozyskiwaniu kandydatów do pracy. Była twórcą Akademii Nowych Mediów AHE –  projektu składającego się z cyklu szkoleń z marketingu i PR przygotowujących m.in. do prowadzenia działań zawodowych w social media.

DORADZTWO

Wspiera firmy w prowadzeniu aktywności w mediach społecznościowych. Uczy monitorowania Internetu pod kątem informacji o markach oraz planowania i realizacji skutecznych działań w procesach rekrutacji pracowników. W ramach działalności społecznej współpracuje z jednym z łódzkich kin w wyszukiwaniu programów dotacyjnych, tworząc koncepcje i realizując wydarzenia, na które została przyznana dotacja.

Justyna Szumińska

Trener biznesu oraz HRowiec z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem zdobywanym na różnych stanowiskach w międzynarodowych korporacjach. Absolwentka SGH oraz Politechniki Łódzkiej. Od wielu lat związana z organizowaniem inspirujących konferencji TEDx. Aktywny członek Toastmasters International, największej na świecie organizacji zrzeszającej mówców i liderów. Tworzy w Łodzi spotkania Linkedin Local Łódź. Pasjonatka rozwoju osobistego.

DOŚWIADCZENIE W BIZNESIE

Doskonale zna procesy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi i cyklem życia pracownika w organizacji.  Odpowiadała za administracje personalną, rekrutację, działania dyscyplinarne, benefity, zarządzanie talentami w międzynarodowych korporacjach. Zajmowała się przenoszeniem oraz harmonizacją procesów HRowych z UK do Polski. Wdrażała system do zarządzania kapitałem ludzkim.

Posiada doświadczenie w organizowaniu konferencji, spotkań, szkoleń w zakresie rozwoju osobistego,  zarówno w obszarze operacyjnym oraz merytorycznym.

SZKOLENIA

Prowadzi szkolenia i warsztaty rozwijające wiedzę i umiejętności z wystąpień publicznych, design thinking, personal branding oraz social selling na Linkedin. Przeprowadziła  szereg szkoleń wewnętrznych dla pracowników organizacji, w których pracowała oraz dla studentów łódzkich uczelni w ramach działań employer brandingowych.

DORADZTWO

Wspiera firmy oraz osoby indywidualne w kształtowaniu swojego wizerunku, w tym planowaniu komunikacji w mediach społecznościowych. W ramach działań niekomercyjnych wspiera mówców w przygotowaniu do TEDxWarsawWoman.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania w sprawie szkolenia, napisz do nas. Skontaktujemy się z tobą najszybciej, jak to będzie możliwe.


X
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA I ODBIERZ -10% NA PIERWSZE SZKOLENIE

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl