X
+48 790 555 615 biuro@hrsensor.pl

Czas pracy – praktyczny warsztat

Czas pracy – praktyczny warsztat
Prowadząca:

Przepisy dotyczące czasu pracy należą w tej chwili do najbardziej skomplikowanych regulacji prawnych z zakresu prawa pracy. Są obszarem, w zakresie którego pracownicy bardzo często dochodzą swoich roszczeń, a Państwowa Inspekcja Pracy szczególnie chętnie i drobiazgowo go kontroluje.

Wiele praktycznych problemów powstaje nie tylko w zakresie prawidłowego dostosowania systemu czasu pracy do specyfiki danego zakładu, ale również, a może przede wszystkim, w związku z planowaniem czasu pracy, rozliczaniem pracy, zarówno tej zgodnej z harmonogramem, jak również pracy w godzinach nadliczbowych, ponadwymiarowych czy godzin nieprzepracowanych z winy pracodawcy lub pracownika.

Osobom planującym i rozliczającym czas pracy ogromną trudność sprawiają prawidłowe ustalenia wymiarów i norm czasu pracy oraz przekroczeń wynikających z pracy w dni wolne, w niedziele, święta, kwalifikowanie poszczególnych przedziałów czasowych aktywności pracownika, a także niemożliwe do przewidzenia zmiany w organizacji pracy.

Zapraszamy na szkolenie połączone  z praktycznym warsztatem przygotowujące do poprawnego stosowania przepisów dotyczących czasu pracy!

Co to oznacza? Obok dużej dawki aktualnej wiedzy na temat czasu pracy popartej przykładami wykorzystania jej w praktyce zaproponujemy Ci intensywny trening umiejętnego stosowania przepisów w tym zakresie.

Szkolenie prowadzi trenerka – ekspert w zakresie kadr i płac, szczególnie ceniona za prosty i przejrzysty sposób przekazu treści szkolenia oraz podawanie szeregu praktycznych przykładów stosowania odpowiednich przepisów.

Dla małych i średnich przedsiębiorstw szkolenie może być realizowana z dofinansowaniem (m.in. w ramach bonów rozwojowych w wysokości do 80% inwestycji).

Czas pracy – praktyczny warsztat
Katarzyna Paczkowska
Miejsc wolnych: 12/12
Cena: 995 zł brutto
Data: 16.05.2020
Miejsce: Łódź, ul. Piotrkowska 29/19
Czas trwania: 2 dni (9:00 - 16:00)
Koniec zapisów:
Stopień trudności:

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • właścicieli przedsiębiorstw
 • menedżerów i osób odpowiedzialnych za zarządzanie przestrzeganiem prawa pracy
 • pracowników przygotowujących harmonogramy i rozkłady czasu pracy
 • osób odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczenie czasu pracy pracowników.

Z uwagi na specyfikę pracodawców szkolenie zostanie dodatkowo dopasowane do czasu pracy z uwzględnieniem aspektu sezonowego.

Na naszym szkoleniu:

 • zapoznasz się z obowiązującymi przepisami, opiniami PIP oraz orzeczeniami sądowymi na temat czasu pracy
 • otrzymasz szereg praktycznych przykładów stosowania przepisów
 • będziesz pracować w małej, kameralnej grupie z możliwością zadawania szeregu pytań, wyjaśniania wątpliwości związanych z tematem szkolenia
 • przećwiczysz stosowanie nabytej wiedzy w praktyce.

Cena obejmuje:

Materiały szkoleniowe
Przerwy kawowe
Certyfikat ukończenia szkolenia
Wsparcie trenera po szkoleniu

Program szkolenia

 1. Definicje ustawowe.
  • pojęcie czasu pracy
  • doba pracownicza
  • tydzień pracowniczy
  • odpoczynek dobowy i tygodniowy
  • okres rozliczeniowy
  • rozkład czasu pracy
  • osoba zarządzająca zakładem
  • norma czasu pracy (dobowa, tygodniowa, przeciętnie tygodniowa, zmienione normy czasu pracy dla wybranych grup pracowniczych)
  • wymiar czasu pracy
  • praca zmianowa
  • wyjście prywatne
 2. Zasady ustalania i obliczania wymiaru czasu pracy.
 3. Przerwy wliczane i nie wliczane do czasu pracy.
 4. Dyżur i przestój w pracy.
 5. Podróże służbowe a czas pracy.
 6. Praca w porze nocnej.
  • pojęcie pracy w porze nocnej
  • rozliczanie pory nocnej
  • ograniczenia w pracy w porze nocnej
 7. Praca w godzinach nadliczbowych.
  • dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych
  • przesłanki wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych
  • maksymalna liczba nadgodzin (zapisy ustawowe i faktyczne możliwości pracodawcy)
  • nadgodziny dobowe i średniotygodniowe
  • nadgodziny pomiędzy dobami pracowniczymi
  • nadgodziny przy pracy w niedziele, święta i w dniach wolnych od pracy
  • nadgodziny w ruchomych rozkładach czasu pracy
  • nadgodziny w wydłużonych okresach rozliczeniowych
  • nadgodziny a wadliwie wykonana praca
  • rekompensowanie pracy nadliczbowej
  • udzielanie czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych
  • gratyfikacje finansowe
 8. Niepełny wymiar czasu pracy.
  • praca ponad wymiar czasu pracy oraz limity pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
  • sposoby określania limitu godzin ponadwymiarowych
  • rozliczanie pracy ponad ustalony w umowie wymiar (poniżej i powyżej limitu określonego w umowie o pracę)
  • nadgodziny dobowe i średniotygodniowe w niepełnym wymiarze czasu pracy
 9. Praca w dniu wolnym od pracy.
  • praca w dniu wolnym od pracy wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
  • praca w dni wolne wynikające z rozkładów czasu pracy
  • różnica pomiędzy dniem wolnym od pracy a niedzielą i świętem
  • sposoby rekompensowania pracy w dniu wolnym
 10. Praca w niedziele i święta.
  • dopuszczalność pracy w niedziele i święta
  • wewnętrzne regulacje dotyczące godzin granicznych niedziel i świąt
  • rekompensowanie pracy w niedziele i święta (dzień wolny, czas wolny, wynagrodzenie + dodatek, wynagrodzenie + podwójny dodatek)
 11. Wyjścia prywatne pracowników i ich odpracowywanie.
  • wniosek o udzielenie zwolnienia na załatwienie sprawy osobistej
  • termin odpracowania – narzucony przez pracodawcę czy wskazany przez pracownika
  • wynagrodzenie za czas wyjścia prywatnego i za czas odpracowania wyjścia
  • nadgodziny a odpracowanie prywatnego wyjścia
 12. Ruchoma organizacja czasu pracy.
  • czym jest i co ją różni od systemów czasu pracy
  • czy warto wprowadzać ruchomy czas pracy – konsekwencje niestosowania
  • zasady wprowadzania ruchomej organizacji
 13. Systemy i rozkłady czasu pracy.
  • podstawowy
  • zadaniowy
  • przerywany
  • skróconego tygodnia
  • weekendowy
  • w ruchu ciągłym
  • równoważny
 14. Obowiązki pracodawcy związane z czasem pracy.
  • Regulamin pracy:
   • postanowienia obligatoryjne związane z czasem pracy
   • postanowienia fakultatywne
   • przykłady zapisów i dokumentacji
  • Regulamin wynagradzania:
   • zapisy dotyczące rozliczania nadgodzin
   • ryczałty
   • dodatki zmianowe
   • zasady rekompensaty dyżurów
  • Umowy o pracę:
   • zapisy obowiązkowe
   • zapisy fakultatywne
   • konsekwencje braku regulacji w zakresie czasu pracy
  • Ewidencja czasu pracy:
   • czym jest ewidencja czasu pracy
   • grupy pracownicze dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji
   • karta ewidencji czasu pracy
  • Harmonogramy:
   • różnica pomiędzy ewidencja a harmonogramem
   • w jakich sytuacjach pracodawca jest zobligowany do tworzenia harmonogramów
   • zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy
   • jak prawidłowo sporządzać harmonogramy dla różnych systemów czasu pracy
   • grafiki dla niepełnoetatowców
   • rozliczanie czasu pracy w oparciu o sporządzony grafik i ewidencję czasu pracy
  • Polecenia i pisma pracodawcy:
   • polecenia pracodawcy (m.in. praca w godzinach nadliczbowych, odbiór czasu wolnego, dyżur, podróż służbowa)
   • dokumenty uzgadniane z pracownikiem (m.in. przydział zadań w zadaniowym czasie pracy, uzgodnienie odbioru dnia wolnego, zgoda na pracę w godzinach nadliczbowych)
   • wykazy prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia
  • RODO – zasady przygotowania i przetwarzania dokumentacji związanej z czasem pracy w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych zainicjowaną przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 15. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów dotyczących czasu pracy oraz uprawnień pracowniczych.
 16. Czas pracy na liście płac
  • wynagrodzenie za nadgodziny
  • ryczałty
  • wpływ udzielenia czasu wolnego w zamian za nadgodziny
   • rekompensata w tym samym miesiącu
   • rekompensata w innym miesiącu
  • wyjścia prywatne
  • wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe pracowników niepełnoetatowych
  • praca w porze nocnej
  • dyżur
  • wynagrodzenie za przerwy w systemie przerywanym
 17. Orzeczenia i stanowiska urzędowe dotyczące czasu pracy.
 18. Warsztat – praktyczne aspekty rozliczania czasu pracy.

 

 

 

Pokaż więcej

Jak szkolimy?

 • stosujemy aktywizujące formy pracy (na naszych szkoleniach nie będziesz nudzić się)
 • pracujemy na autentycznych sytuacjach (case study)
 • proponujemy dużą liczbę ćwiczeń, praktycznych zadań do wykorzystania w realiach zawodowych
 • dbamy o twórczą, przyjazną atmosfera
 • pracujemy w małych, kameralnych grupach
 • serwujemy zdrowy catering, często “domowej produkcji”.

Dodatkowo zyskujesz:

 • konsultacje z trenerem po zakończeniu kursu
 • bonus na szkolenie „Prawo pracy dla HR”

Co o nas mówią?

Szkolenia otwarte

Zobacz, jakie szkolenia proponujemy w najbliższym czasie.

Śledź nas na Instagramie

This error message is only visible to WordPress admins

Error: admin-ajax.php test was not successful. Some features may not be available.

Please visit this page to troubleshoot.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania w sprawie szkolenia, napisz do nas. Skontaktujemy się z tobą najszybciej, jak to będzie możliwe.


X
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA I ODBIERZ -10% NA PIERWSZE SZKOLENIE

Subscribe to our newsletter