X
+48 790 555 615 biuro@hrsensor.pl

WI-FI w firmie. Jak zaangażować pracowników?

Zaangażowany pracownik, zmotywowany do działania, odpowiedzialny i skoncentrowany na swojej pracy, pełen energii i dobrych pomysłów to marzenie każdego szefa. Zaangażowanie przekłada się przecież na wyniki firmy.

Badanie Aon Best Employers przeprowadzone na grupie ponad 57 tysięcy pracowników pokazuje, że połowa Polaków jest zaangażowana w pracę. Czy to dużo, czy mało? Autorzy opracowania wskazują na pozytywne zmiany w stosunku do wcześniejszej edycji badania. Takie elementy, jak lojalność, poczucie wpływu, chęć pozytywnego mówienia o firmie zanotowały znaczące wzrosty (1). Z drugiej strony można powiedzieć, że cały czas ta druga połowa pracowników wykonuje pracę z niewystarczającym zaangażowaniem.

W poszukiwaniu czynników budujących zaangażowanie zwraca się uwagę na tworzenie środowiska pracy sprzyjającego temu, aby pracownicy chętniej wykonywali swoje zadania. W firmach z dużym doświadczeniem w prowadzeniu polityki personalnej, zapleczem finansowym i merytorycznym zaangażowanie pracownika jest elementem, który bierze się pod uwagę na każdym etapie jego drogi zawodowej w firmie. Od budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy, poprzez proces rekrutacji uwzględniający candidate experience i onboarding, stwarzanie przyjaznego środowiska pracy z systemem benefitów, dbaniem o well being pracownika, aż do cywilizowanego offboardingu, który ma wesprzeć zwalnianego pracownika w sytuacji zmiany i utrzymywać pozytywny obraz firmy.

Obok rozwiązań procesowych, niezwykle ważny jest aspekt międzyludzki. Powiedzenie „przychodzi się do firmy, odchodzi się od szefa” w wielu sytuacjach jest prawdziwe aż do bólu, co pokazuje szereg wyników badań, między innymi prowadzone cyklicznie przez Instytut Gallupa pomiary zaangażowania (2). To, jakie relacje panują w miejscu pracy, jak jesteśmy zarządzani to elementy, które trudniej opisać, a tym bardziej wdrażać przez działy HR i egzekwować na co dzień.

WiFi zaangażowania

A może warto sprawdzić, jak działa Wi-Fi w firmie? Sarah Cook, konsultantka biznesowa z firmy Stairway zaproponowała spojrzenie na środowisko sprzyjające zaangażowaniu pracowników w oparciu o model Wi-Fi (3). Wyróżnia w nim cztery bazowe dla zaangażowania czynniki:

W jak well-being (dobre samopoczucie)

Samopoczucie pracownika to czynnik, na który firmy coraz częściej zwracają uwagę. Jak pokazuje raport z badania Trendy HR 2018 przeprowadzonego przez Deloitte, pracownicy oczekują, że firmy rozszerzą swoją ofertę dodatkowych świadczeń o szereg programów na rzecz zdrowia psychicznego, fizycznego, rozwoju duchowego i poprawy sytuacji finansowej. Aby spełnić te oczekiwania, pracodawcy inwestują w programy na rzecz poprawy well-being. W odpowiedzi na ich starania 63 procent badanych określa poziom programów sprzyjających budowaniu well-being  jako zaledwie podstawowy. Jeśli firmy sięgają po bardziej zaawansowane rozwiązania, to z reguły dają pracownikom możliwość pracy zdalnej (43%) lub proponują elastyczny czas pracy (54%), często deklarują również zwrot kosztów siłowni (65%) (4).

W modelu WiFi dla określenia poziomu czynnika weel-being w budowaniu zaangażowania istotna jest analiza środowiska pracy z różnych punktów widzenia. Sprawdź, jak weel-being wygląda w twojej firmie.

 1. Mój bezpośredni przełożony troszczy się o mnie.
 2. Przedsiębiorstwo włącza się w działalność na rzecz społeczeństwa.
 3. Przedsiębiorstwo wspiera równość szans.
 4. Nie jestem przeciążony/-a pracą.
 5. Moja praca jest inspirująca i ambitna.
 6. Przedsiębiorstwo dba o zdrowie i dobre samopoczucie pracowników.
 7. Jestem zadowolony/-a z równowagi między życiem prywatnym a zawodowym.
 8. Przedsiębiorstwo prowadzi właściwą politykę prorodzinną.
 9. Mam odpowiednie zasoby, aby dobrze wykonywać swoją pracę.
 10. Obowiązujący w przedsiębiorstwie system wartości jest mi bliski. (5)

I jak information (informacja)

Istotne dla budowania zaangażowania pracowników jest dzielenie się z nimi na bieżąco informacjami. Tam, gdzie pracownik zna cele firmy, otrzymuje systematyczny feedback dotyczacy swojej pracy, posiada niezbędne informacje, nie tylko zmniejsza się ryzyko pomyłek, nieprawidłowo wykonanych zadań, ale zwiększa się poczucie bezpieczeństwa i chęci do działania.

A jak to wygląda w polskich firmach? Najnowszy raport Randstad Monitor Rynku Pracy pokazuje, że prawie 2/3 badanych pracowników deklaruje, że dostaje informację zwrotną na temat wykonywanych obowiązków (63 procent). Większość z nich dostaje feedback po skończeniu danego zadania czy projektu. Jednak co trzeci pracownik nie jest informowany o wynikach czy jakości wykonywanej pracy. Autorzy raportu zaznaczają, ze niepokojąca jest jakość informacji zwrotnej udzielanej przez przełożonych. W większości przypadków ogranicza się do pochwały lub nagany. Zaledwie 38 procent szefów dokładnie analizuje poszczególne aspekty pracy, jeszcze mniejszy odsetek pokazuje, udziela konkretnych rad i wskazówek, mających na celu poprawę jakości wykonywanej pracy. Ponadto informacja zwrotna w 1/3 firm jest formalnością, nie ma wpływu na wykonywaną pracę, w co piątej firmie informacja zwrotna wręcz zniechęca do dalszej pracy (6).

Jak jest w dostępem do informacji w twojej firmie? Sprawdź, co zawiera model WiFi.

 1. Komunikacja w ramach firmy jest efektywna.
 2. Cele przedsiębiorstwa są jasne.
 3. Otrzymuję na czas wszystkie informacje potrzebne do właściwego wykonywania pracy.
 4. Mam zaufanie do osób zarządzających firmą.
 5. Dobrze rozumiem wizję firmy.
 6. Moja praca jest pożyteczna dla firmy.
 7. Rozumiem, czego się ode mnie oczekuje w związku z zajmowanym przeze mnie stanowiskiem.
 8. Działania kierownictwa wyższego szczebla stanowią przykład postępowania dla pracowników.
 9. W regularnych odstępach czasu jestem informowany/-a o opiniach klientów na nasz temat.
 10. Znam wartości organizacji (5).

F jak  fairness (poczucie sprawiedliwości)

Wiele lat temu J.Stacey Adams opisał to, co prawdopodobnie każdy z nas odczuwa na co dzień. Pracownicy mają potrzebę sprawiedliwości. Porównują swoją pracę do innych. Wszelkie wyniki tych porównań oceniane na niekorzyść dla nich uruchamiają poczucie niesprawiedliwości. Środowisko budujące poczucie sprawiedliwości to takie, gdzie pracownik ma przekonanie, że jest wartością dla firmy, firma w niego inwestuje, jest sprawiedliwie i adekwatnie wynagradzany za osiągnięcia, ma możliwość rozwoju.

Cytowany wcześniej raport z badania Deloitte pokazuje, że pracownicy oczekują spersonalizowanych, zwinnych i holistycznych metod nagradzania, których ważnym elementem jest uczciwy i jawny system (4).

W Modelu WiFi uwzględnia się kilka obszarów budowania poczucia sprawiedliwości. Sprawdź, jak jest u ciebie w firmie.

 1. Firma rekrutuje i wybiera właściwe osoby do wykonywania określonych zadań.
 2. Otrzymuję odpowiednie szkolenia i działania rozwojowe, aby dobrze wykonywać swoją pracę.
 3. Mam plan indywidualnego rozwoju, który pozwala mi się rozwijać i właściwie planować karierę.
 4. Mam wystarczająco dużo możliwości, aby rozwijać swoje umiejętności, wiedzę i zachowania/kompetencje.
 5. Posiadam odpowiedni poziom uprawnień, aby dobrze wykonywać swoją pracę.
 6. Jestem zadowolony z możliwości rozwoju kariery, które istnieją w mojej firmie.
 7. Firma docenia i pomaga rozwijać talenty pracowników.
 8. Otrzymuję odpowiednie wynagrodzenie i świadczenia dodatkowe za wykonywaną pracę.
 9. W ciągu ostatniego miesiąca otrzymałem/-am nagrodę lub uznanie za dobrze wykonaną pracę.
 10. Mój przełożony wspólnie ze mną analizuje moją wydajność i osiągane wyniki w trakcie indywidualnych spotkań przynajmniej raz na sześć miesięcy (5).

I jak involvement (uczestnictwo)

Jeśli zarządzanie w firmie ma autorytarny rys, nie możemy dziwić się, że pracownicy sprawiają wrażenie słabo zmotywowanych, mało kreatywnych, wykonujących pracę na poziomie minimum („aby się nie czepiano”). Istotnym elementem budowania zaangażowania jest włączanie ludzi w podejmowanie decyzji, branie pod uwagę ich sugestii, pomysłów, słuchanie opinii. I potem mądre korzystanie z wyników tych rozmów.

Model WiFi uwzględnia w obszarze „uczestnictwo” także docenianie pracownika. Wyniki pierwszego ogólnopolskiego badania Indeks Doceniania przeprowadzonego w 2018 roku pokazują, że jedynie 39 procent firm w Polsce ma oficjalny system doceniania pracowników. Najbardziej doceniani czują się pracownicy z krótkim stażem pracy (poniżej 6 miesięcy). Wśród osób pracujących w danej firmie ponad trzy lata  30 procent czuje, że ich praca nie jest doceniana. Docenianie jest zjawiskiem bagatelizowanym szczególnie w polskich firmach (8% więcej pracowników firm z kapitałem zagranicznym czuje się bardziej doceniana niż w firmach polskich) (7). Wielu menedżerów wciąż uważa, że nie można za bardzo chwalić pracownika, „bo mu się w głowie poprzewraca i będzie chciał zarabiać więcej”

Sprawdź, na co wskazuje model WiFi, gdy myślimy o wzmacnianiu uczestnictwa pracowników.

 1. Mój bezpośredni przełożony sprawia, że czuję, iż moja praca jest doceniana.
 2. Czuję się odpowiednio włączany/-a w proces podejmowania decyzji.
 3. Mogę przekazywać swoje opinie przełożonemu.
 4. Mój przełożony słucha moich opinii i bierze je pod uwagę w swoich działaniach.
 5. Przełożeni w firmie zachęcają do dwustronnej komunikacji, która wspiera otwarty, szczery dialog i wzajemne zrozumienie.
 6. W moim zespole wspiera się pracę zespołową.
 7. Firma wspiera współpracę wewnątrz organizacji.
 8. Pracując dla mojej firmy, czuję się częścią rodziny.
 9. Ufam, że moi koledzy dobrze wykonują swoją pracę.
 10. Jestem zachęcany/-a do opracowywania nowych metod pracy (5).

Budowanie środowiska pracy sprzyjające zaangażowaniu pracownika to nieustanna praca. A ty na jakim etapie jesteś?

Autor: Sylwia Szymańska

 1. https://biznes.newseria.pl/biuro-prasowe/praca/raport-aon-czy-czeka-nas,b1180954937
 2. https://www.gallup.com/home.aspx
 3. Cook (2008).The essential guide to employeeengagement. Kogan Page: London&Philadelphia.
 4. https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/human-capital/articles/raport-trendy-hr-2018.html
 5. Kwestionariusz zaangażowania WIFI. prawa autorskie: Sarah Cook, The Stairway Consultancy ltd., 00 44 1628 526535, www.thestairway.co.uk. © Sarah Cook, The Stairway Consultancy ltd. W: Mc Gee, A. Rennie (2015) Budowanie zaangażowania. Warszawa: Wolters Kluwer.
 6. https://www.randstad.pl/strefa-pracownika/centrum-prasowe/monitor-rynku-pracy-rekordowa-satysfakcja-pracownikow-rekordowe-oceny-szans-na-zatrudnienie/
 7. https://hrstandard.pl/2018/11/15/indeks-doceniania/

Pozostałe wpisy na blogu

Zobacz najnowsze artykuły

Trudne rozmowy menedżerskie. Jak mądrze zwalniać pracownika?

Można powiedzieć, że firmę poznaje się nie tylko po tym, jak wita pracowników, ale także jak ich żegna. A (...)

06 maja 2020
95
Jak można zwolnić pracownika? O rozwiązaniu stosunku pracy.

Rozwiązywanie stosunku pracy nie jest łatwym zadaniem. Za każdym razem, gdy zapada trudna decyzja o rozstaniu należy się do (...)

04 maja 2020
57
Utrata pracy. Jak zadbać o dobry początek?

Od miesiąca funkcjonujemy w nowej, trudnej rzeczywistości związanej z pandemią COVID-19. Nieodłącznym skutkiem obostrzeń narzuconych na każdego z nas (...)

12 kwietnia 2020
67
Zwolnienia z pracy w trakcie pandemii COVID-19 – webinar

Wspólnie z Akademią HR zapraszamy na bezpłatny webinar na temat zwolnień z pracy. Partneruje nam Centrum Kreatywności Fabryka. Obecna (...)

03 kwietnia 2020
52
Zobacz wszystkie

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania w sprawie szkolenia, napisz do nas. Skontaktujemy się z tobą najszybciej, jak to będzie możliwe.


X
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA I ODBIERZ -10% NA PIERWSZE SZKOLENIE

Subscribe to our newsletter